Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Активен почистващ препарат, кисел RM 25 62954200 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/visoko-naljagane/aktiven-pochistvashch-preparat-kisel-rm-25-62954200.html Препарат за водоструки с висока киселинност за санитарни помещения. Отстранява отлаганията от калк, ръжда, мазнини и белтъчини. Особено подходящ за вътрешно почистване на резервоари в хранително-вкусовата промишленост.

Активен почистващ препарат, кисел RM 25

Препарат за водоструки с висока киселинност за санитарни помещения. Отстранява отлаганията от калк, ръжда, мазнини и белтъчини. Особено подходящ за вътрешно почистване на резервоари в хранително-вкусовата промишленост.

Артикулен номер: 6.295-420.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 20
Качества
 • ефективен препарат за водоструйки
 • отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
 • деликатен към тъканите
 • ефективен при всякакви температури
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 Активен почистващ препарат, кисел RM 25
 Активен почистващ препарат, кисел RM 25
 Активен почистващ препарат, кисел RM 25
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
 • Z 20 Съдържа бут-2-ин-1,4-диол. Може да предизвика алергична реакция.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Почистване на съдове и резервоари
 • Детски кухни
 • Санитарни помещения
 • Автоцистерни за хранителни продукти

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 106.47ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;