Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Автошампоан, прах RM 22, без NTA 62955370 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/visoko-naljagane/avtoshampoan-prakh-rm-22-bez-nta-62955370.html Мощен шампоан на прах за силни маслени и минерални замърсявания. Особено подходящ за почистване на автоможили и измиване на двигатели. Без NTA.

Автошампоан, прах RM 22, без NTA

Мощен шампоан на прах за силни маслени и минерални замърсявания. Особено подходящ за почистване на автоможили и измиване на двигатели. Без NTA.

Артикулен номер: 6.295-537.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка 20
Качества
 • ефективен шампоан на прах за водоструйки
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • ефективен при всякакви температури
 • бързодействащ
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без фосфати
 • ефективен шампоан на прах за водоструйки
 Автошампоан, прах RM 22, без NTA
 Автошампоан, прах RM 22, без NTA
 Автошампоан, прах RM 22, без NTA
 Автошампоан, прах RM 22, без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • Измиване на детайли
 • Почистване на повърхности

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 210.2ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;