Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH
Alfred Kärcher GmbH
Препарат за отстраняване на мазнини RM 731 62954020 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/visoko-naljagane/preparat-za-otstranjavane-na-maznini-rm-731-62954020.html Отстранява най-силните замърсявания с мазнини, белтъчини, масла и сажди по пода, работните повърхности и машините (особено подходящ за хранително-вкусовата промишленост). Лесен за използване и щадящ третираните повърхности. Отмива се без остатък.

Препарат за отстраняване на мазнини RM 731

Отстранява най-силните замърсявания с мазнини, белтъчини, масла и сажди по пода, работните повърхности и машините (особено подходящ за хранително-вкусовата промишленост). Лесен за използване и щадящ третираните повърхности. Отмива се без остатък.

Артикулен номер: 6.295-402.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (l) 5
Качества
 • ефективен препарат за водоструйки
 • разхражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
 • подходящ за керамични и повърхности от неръждаема стомана
 • ефективен при всякакви температури
 • изплаква се без остатъци
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 Препарат за отстраняване на мазнини RM 731
 Препарат за отстраняване на мазнини RM 731
 Препарат за отстраняване на мазнини RM 731
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео

Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Детски кухни
 • Почистване на повърхности

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 183.88ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;