Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5 l 62953980 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/visoko-naljagane/pressurepro-kiselina-za-raztvarjane-na-varovik-rm-101-62953980.html За бързо отстраняване на варовика на основата на солна киселина. Разтваря бързо най-упоритите остатъци от варовика и препаратите и предлага трайна антикорозионна защита. Специално за нагревателите в уредите за чистене под високо налягане.

PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5 l

За бързо отстраняване на варовика на основата на солна киселина. Разтваря бързо най-упоритите остатъци от варовика и препаратите и предлага трайна антикорозионна защита. Специално за нагревателите в уредите за чистене под високо налягане.

Артикулен номер: 6.295-398.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка 5
Качества
 • Сервизен продукт за чистене на варовик от нагревателя
 • Сигурно отстранява закоравели натрупвания на варовик
 • бързодействащ
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5 l
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5 l
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5 l
 PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5 l
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • обезмасляване, фосфатиране
 • Почистване на повърхности

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 128.05ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;