Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10 62956470 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/visoko-naljagane/pressurepro-sredstvo-za-raztvarjane-na-masla-i-maznini-extra-rm-31-eco-efficiency-62956470.html Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.

PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10

Високо концентрирано средство за основно чистене под високо налягане. Изключително ефикасно и във всички температурни диапазони отстранява и най-големите замърсявания, като например масла, мазнини, катран, сажди и смола от дим. Поради eco!efficiency формулата особено ефикасно, силно чисти и е екологично безвредно.

Артикулен номер: 6.295-647.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка 10
Качества
 • ефикасно екологично средство за чистене под високо налягане
 • разтваря сам най-упортите замърсявания от масла, мазнини, катран, сажди и смоли
 • ефективен при всякакви температури
 • приятен свеж аромат
 • без фосфати
 • без силикон
 • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
 • сепарира бързо мазнини и вода
 • без NTA
 PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10
 PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10
 PressurePro Средство за разтваряне на масла и мазнини Extra RM 31 eco!efficiency, 10
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
 • Транспортни съоръжения
 • Основно почистване
 • Почистване на съдове и резервоари
 • Почистване на МПС, измиване на двигател
 • Измиване на детайли
 • Почистване на повърхности
 • Автоцистерни за хранителни продукти

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 95.97ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;