Нашият сайт използва бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. Някои от бисквитките са задължителни за функционирането на определени части от сайта. Можете да изтриете или блокирате всички бисквитки от сайта, но в този случай части от него няма да функционират коректно. За да научите повече за бисквитките на сайта, запознайте се с нашата Политика за защита на данните.

Loading
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Alfred Kärcher GmbH - Търговско представителство
Флоакулант WaterPro RM 5001, 10 62951680 https://www.kaercher.com/bg/professional/preparati-za-pochistvane-i-poddrzhka/reinigungsmittel-professional/voda/prechistvane-na-piteina-voda/floakulant-waterpro-rm-5001-62951680.html Ефикасен продукт за почистване на съдържаща частици промишлена вода при пречистването на питейна вода.

Флоакулант WaterPro RM 5001, 10

Ефикасен продукт за почистване на съдържаща частици промишлена вода при пречистването на питейна вода.

Артикулен номер: 6.295-168.0
Намери тъговец:
Спецификации

Технически данни

Количество опаковка 10
Качества
 • високо ефективен флоакулант за пречистване на питейна вода
 • пречиства съдържаща частици вода
 • подходящ за третиране на повърхностни и кладенчови води
 • течна формула, нанася се директно
 • без NTA
 Флоакулант WaterPro RM 5001, 10
 Флоакулант WaterPro RM 5001, 10
 Флоакулант WaterPro RM 5001, 10
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
 • H302 Вреден при поглъщане.
 • H290 Може да бъде корозивно за металите.
 • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
 • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/
 • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
 • P405 Да се съхранява под ключ.
 • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 98.76ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;