Loading

Благодарим Ви!

Скоро ще получите e-mail с прикачено удостоверение за удължаване на гаранцията. Моля, съхранете удостоверението, за да го използвате при възникване на гаранционен случай. Гаранцията се признава само при представянето му заедно с оригиналния документ за покупката.