Loading

Декларация за защита на данните

на Alfred Kärcher GmbH

Защита на личните данни

§ 1 Събиране, използване и съхраняване на лични данни

При използване на онлайн услугите на Kärchers ние събираме от Вас различни данни, част от тях представляващи лични данни. При тях става дума за данни касаещи лични или материални отношения на определено физическо лице или такива с които то може да бъде идентифицирано еднозначно като напр. Вашето име, Вашият адрес или Вашият телефонен номер.

1. Посещения на сайтовете на Kärcher

При посещение на сайтовете на Kärcher се събират следните данни, чието съхранение има за цел да осигури функционирането на системите и да осигури статистическа информация за посещенията в анонимна форма: заглавие на посетената страница, използван браузър, операционна система, интернет доставчик, домейн на запитването, дата и час на достъпа, използвани търсачки, имена на изтеглените файлове и Вашият ip-адрес.
Други данни, имащи характера на лична информация, се събират само, ако бъдат предоставени доброволно, напр. при попълването формуляр за контакт или запитване или регистрация в сайта. Предоставените от Вас лични данни в зависимост от характера им се използват от Kärcher за отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за цели, свързани с техническото администриране на сайтовете. По-конкретно данните се използват както следва:

2. Формуляри за контакт

Когато се свързвате с Kärcher посредством онлайн формуляр за контакт се съхраняват Вашите имена, обръщение, адрес, e-mail адрес, областта, за която се отнася Вашето запитване, заявеният от Вас тип потребител (физическо лице или фирма), така че въведеното от Вас в съответното поле съобщение да бъде насочено към съответното лице, което да отговори на запитването Ви. Събраните чрез формулярите за контакт данни не се ползват за други цели, в т. ч. не се използват за изпращане на реклама.

3. Проучване на пазара (напр. Register&Win / Регистрирай се и спечели)

Kärcher използва Вашите данни за целите на проучване на пазара в рамките на определеното от закона и когато изрично сте се съгласили с това като сте маркирали чрез чек-бокс на страницата следния текст:
„Интересувам се и от други анкети в рамките на проучванията на пазара от Kärcher.“
В рамките на акцията „Register&Win“/“ Регистрирай се и спечели“ или при други подобни за целите на проучването на пазара Kärcher съхранява Вашите обръщение, имена, адрес, e-mail, телефон, тип клиент (физическо лице или фирма), който Вие сами сте определили, а също така, в случай, че сте попълнили, респ. маркирали тези полета, Вашата година на раждане, артикулен номер, наименование на продукта, дата на покупката и заявеният от Вас интерес към други проучвания. Kärcher ще използва Вашите данни за целите на проучването, само ако сте заявили съгласие за това с маркиране на съответния чек-бокс. В противен случай данните Ви ще се използват само за да бъдете информиран, ако спечелите награда.

4. Игри

При провеждането на промоционални игри Kärcher съхранява само необходимите за изтегляне и разпределяне на печалбите и провеждане на съответната игра данни (напр. Вашето име, адрес, e-mail). Само в случай, че изрично сте заявили съгласие за използване на Вашите данни за други цели чрез маркиране на съответния чек-бокс, Kärcher ще използва данните и за пазарни проучвания или за разпространение на информационни бюлетини.

5. Информационен бюлетин

Можете да се абонирате за информационния бюлетин на Kärcher и без да посочвате името си, само посочвайки e-mail адрес и изразявайки съгласието си да го получавате като маркирате чек-бокса със следния текст:
„Желая да получавам информационния бюлетин на Kärcher и се абонирам за него с моите данни“.
След като потвърдите съгласието си, което става с изпращането на e-mail за потвърждение на абонамента, Kärcher ще използва e-mail адреса Ви като получател на информационния бюлетин, чрез който ще бъдете информирани регулярно за актуалните промоции и продуктите на Kärcher.


§ 2 Предоставяне и изтриване на лични данни

Предоставените от Вас лични данни се използват от Kärcher за осигуряване на отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за целите на техническото администриране на сайтовете.

Предоставяне, продажба или друга форма на предаване на Вашите личните данни на трети страни е допустимо само, когато има за цел осъществяване на договора / продажбата или е необходимо за осъществяване на плащането или Вие изрично сте изразили съгласие за това. Например при поръчка онлайн може да се наложи Kärcher да предостави на доставчик Вашия адрес и данните от поръчката, в случай че доставката ще бъде извършена директно от завода или склада на производителя до Вас. Нашите доставчици получават само информацията необходима за изпълнение на възложената задача. Използването на информацията по друг начин не се разрешава.

Kärcher не изключва възможността за вътрешно предаване на данни за целите на проучване на пазара. Имате право и възможност да забраните използването на Вашите данни за тези цели.

Kärcher обръща внимание, че по искане на отговорните институции ние имаме право, респ. сме задължени в отделни случаи да предоставим информация за данни, когато се цели преследване на престъпление или предотвратяване на заплаха от полицейските органи.


§ 3 Сигурност и защита на данните

 


Kärcher е предприел множество мерки за сигурност с цел да защити адекватно личните данни.

Нашите бази данни са защитени чрез прилагането на физически и технически мерки за сигурност и процеси, така че достъпът до данните е ограничен до специално оторизирани за целта лица в съответствие с настоящата Декларация за защита на данните. Нашата информационна система се намира зад софтуерна защитна стена, която ограничава достъпа от останалите мрежи свързани в интернет. Достъп до лични данни се предоставя само на служители, които се нуждаят от тази информация за осъществяване на определена задача. Служителите ни биват обучавани в областите на сигурността и практиките за защита на данните.

При събиране на лични данни от нашите интернет сайтове предаването им се осъществява криптирано посредством стандартния за индустрията протокол Secure-Socket-Layer (SSL). Чувствителна информация като номера на кредитни карти и банкови сметки се съхранява криптирана с цел допълнителна сигурност.

При комуникация чрез e-mail пълната защита на данните не може да се гарантира от наша страна.


§ 4 Бисквитки (Cookies) / Реклама на основа на употребата (Behavioural Advertising)


Нашите сайтове използват "бисквитки" ("cookies") за т. нар. поведенческо таргетиране („Behavioural Targeting“). Става дума за текстови файлове, чрез които на Вашия твърд диск се записват данни за употребата (посетени сайтове, брой посещения, време и продължителност на посещението и др.), както и профили на употребата. Тези профили на употребата се анонимизират и се оценяват в специален технически (статистически) процес, за да се осигури възможност при следващи посещения на други сайтове на потребителя да се предоставят реклами (напр. банери) базирани на интересите му. В този случай в бисквитките не се съхраняват никакви лични данни като име, адрес, e-mail.

IP-адресът се получава директно от доставчика на услугата Behavioural Targeting – на сайтовете на Kärcher това е GroupM Competence Center GmbH. Там той се съхранява и обработва в съкратена форма или криптиран (заменен от друга последователност от числа, която не може да бъде свързана с оригиналния IP-адрес и не може да бъде обратно проследена). GroupM Competence Center GmbH предлага реклама и за сайтове на други производители и доставчици и използва системи за таргетиране за осигуряване на реклама базирана на употребата. Допълнителна информация за защитата на данните и за поведенческото таргетиране на GroupM Competence Center GmbH и тяхната технология можете да намерите на адрес http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Там можете да заявите и отказ от анонимния анализ на Вашите посещения в интернет.

Посредством настройките на браузъра си можете да изключите съхраняването на "бисквитки". В този случай обаче е възможно страниците на Kärcher да не се визуализират коректно и/или в тяхната пълнота.


§ 5 Вашите права

 

По всяко време можете в съответствие с разпоредбите на законодателството да поискате информация за съхранените данни, касаещи Вашата личност, техния произход и получател, както и за целта на тяхната обработка. Освен това имате право по определения в законодателството начин данните да бъдат поправени или изтрити, както и да заявите отказ те да бъдат използвани.

Ако желаете да прекратите съгласието си за получаване на информационен бюлетин, моля кликнете върху линка "Прекратяване на абонамент" в някой от получените от Вас бюлетини.