Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Afkalkningspulver (6x17g) 62959870 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/damprensere/afkalker/afkalkningspulver-6x17g-62959870.html Afkalker effektivt damprensere og andre varmvandsmaskiner, som f.eks. kedler og kaffemaskiner . Sikrer længere levetid og mindre strømbrug.
Kärcher 69 DKK

Afkalkningspulver (6x17g)

Afkalker effektivt damprensere og andre varmvandsmaskiner, som f.eks. kedler og kaffemaskiner . Sikrer længere levetid og mindre strømbrug.

Ordrenummer: 6.295-987.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (g) 6 x 17
 Afkalkningspulver (6x17g)
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Afkalker til Kärcher damprensere
  • Afkalker til kaffemaskiner, kedler m.m.