Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Fælgrens 3in1, 500ml 62958870 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/hoejtryksrenser/bilrengoering-og-pleje/faelgrens-3in1-500ml-62958870.html Fjerner skånsomt bremsestøv, vejsalt og andet vejsnavs fra alle typer af stål og alufælge. Gelen skifter farve, når fælgrensen kan skylles af. Let at bruge takket være den klæbende gel.
Kärcher 79 DKK

Fælgrens 3in1, 500ml

Fjerner skånsomt bremsestøv, vejsalt og andet vejsnavs fra alle typer af stål og alufælge. Gelen skifter farve, når fælgrensen kan skylles af. Let at bruge takket være den klæbende gel.

Ordrenummer: 6.295-887.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Produkt
 • Rengøringsgel til stål- og alufælge
 • Fjerner bremsestøv, spor fra dæk, vejsalt, sne- og sjapsnavs.
 • Langsomtløbende gel, der bliver hængende og reagerer intensivt med snavset
 • Effektiv rengøring
 • Skånsom rengøring
 • Innovativt farveskift fra hvid til rød indikerer at rensen har virket
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • pH-værdi på ca. 9
 • Rengøringsmidlet er klar til brug
 Fælgrens 3in1, 500ml
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P272 Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
 • P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
 • P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Hjul