Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Glasrens, gel 62957620 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/hoejtryksrenser/bilrengoering-og-pleje/glasrens-gel-62957620.html Undgå irriterende dryp! Glasrens i innovativ gelform hæfter særdeles godt og renser glas og alle slags glatte overflade både effektivt og skånsomt.
Kärcher 79 DKK

Glasrens, gel

Undgå irriterende dryp! Glasrens i innovativ gelform hæfter særdeles godt og renser glas og alle slags glatte overflade både effektivt og skånsomt.

Ordrenummer: 6.295-762.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Produkt
 • Fjerner genstridigt snavs som fedt, insekter, fingeraftryk m.m.
 • Påfører rigeligt med fugt
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • Rengøringsmidlet er klar til brug
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
 • Forrude