Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Insektrens 3in1, 500ml 62958880 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/reinigungs-pflegemittel/hoejtryksrenser/bilrengoering-og-pleje/insektrens-3in1-500ml-62958880.html Fjerner effektivt insekter fra kølerhjelm, sidespejle og ruder

Insektrens 3in1, 500ml

Fjerner effektivt insekter fra kølerhjelm, sidespejle og ruder

Ordrenummer: 6.295-888.0
Forhandlersøgning:
Produkt
 • Øjeblikkelig aktiv formel til hurtig og effektiv fjernelse af insekter
 • Meget mild på lakering samt aluminium hjulfælge
 • Meget produktiv
 Insektrens 3in1, 500ml
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
 • Malede overflader
 • Metal
 • Plastik