Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Plug'n'Clean bådrens, 1 L 62958340 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/reinigungs-pflegemittel/hoejtryksrenser/bilrengoering-og-pleje/plug-n-clean-baadrens-1-l-62958340.html Bådrens i Plug’n’Clean flaske til brug sammen med Kärcher højtryksrensere. Fjerner alger, olie og salt fra både. Tilfører UV-beskyttelse og plejer bådens materialer.

Plug'n'Clean bådrens, 1 L

Bådrens i Plug’n’Clean flaske til brug sammen med Kärcher højtryksrensere. Fjerner alger, olie og salt fra både. Tilfører UV-beskyttelse og plejer bådens materialer.

Ordrenummer: 6.295-834.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Produkt
 • Rengøringsmidlet er klar til brug
 • Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
 • Kraftfuld, effektiv og ekstremt skånsom
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • Materialebeskyttelses fomel forlænger levetiden
 • Effektiv UV-beskyttelses formular
 Plug'n'Clean bådrens, 1 L
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
 • Plastik opbevaringsrum