Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Rengøringsmiddel til motorcykler 62957630 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/reinigungs-pflegemittel/hoejtryksrenser/bilrengoering-og-pleje/rengoeringsmiddel-til-motorcykler-62957630.html Til manuel rengøring af motorcykler.
Kärcher 79 DKK

Rengøringsmiddel til motorcykler

Til manuel rengøring af motorcykler.

Ordrenummer: 6.295-763.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Produkt
  • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
  • Rengøringsmidlet er klar til brug
 Rengøringsmiddel til motorcykler
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P103 Læs etiketten før brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Anvendelsesområder
  • Motorcykler
  • Cykler