Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Plastikrens 3in1, 1L 62958840 https://www.kaercher.com/dk/home-garden/home-garden-rengoerings-og-plejemidler/reinigungs-pflegemittel/hoejtryksrenser/rengoering-af-hus-og-have/plastflader/plastikrens-3in1-1l-62958840.html 3-i-1 plastrens i Plug ’n’ Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Snavsopløsening, pleje og beskyttelse af materialer mod bl.a. UV. Rengører, plejer og beskytter havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader.
Kärcher 69 DKK

Plastikrens 3in1, 1L

3-i-1 plastrens i Plug ’n’ Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Snavsopløsening, pleje og beskyttelse af materialer mod bl.a. UV. Rengører, plejer og beskytter havemøbler, vinduesrammer og andre plastoverflader.

Ordrenummer: 6.295-884.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Produkt
 • Fjerner hurtigt og effektivt fedtstoffer, fugleklatter og snavs fra trafik.
 • Beskytter effektivt plastens farve mod gulning og blegning
 • Beskytter materialer på havemøbler, vinduesrammer og plastpaneler, så de holder længere
 • Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
 • Tensider biologisk nedbrydelige i henhold til OECD
 • Rengøringsmidlet er klar til brug
 Plastikrens 3in1, 1L
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
 • Havemøbler
 • Vinduesrammer
 • Plastpaneler