Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading

Ansvaret for miljøet

Miljøbeskyttelse er en vigtig prioritet for Kärcher. Som en virksomhed, der drives bæredygtigt, er Kärcher bevidst om sit store ansvar over for miljøet. Vores mål er derfor at holde alle vores aktiviteters miljøpåvirkning på et minimum. Miljømæssige aspekter spiller således en vigtig rolle i udviklingen af nye produkter, i udvælgelsen af produktionsteknologier, i vores samarbejde med leverandører og i medarbejdernes daglige arbejde. Vi ønsker især at reducere vores økologiske fodaftryk yderligere og sikre, at de ressourcer, vi bruger, udnyttes så effektivt som muligt.

Ansvar for omverdenen

Tradition for miljøbeskyttelse.

Miljøledelse er til for løbende og systematisk at forbedre vores virksomheds miljøindsats. Som en globalt aktiv virksomhed er vi bevidst om vores globale ansvar for bevarelse af basale naturressourcer og et intakt miljø. Kärcher anerkendte på et meget tidligt tidspunkt, at miljøbeskyttelse er en uundværlig tredje søjle i en bæredygtig og fremtidsorienteret virksomheds fremtidige udvikling: Sammenkædning af innovation, produktion, arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse er forankret i vores virksomhedsfilosofi - overholdelsen af miljøstandarder er strengt sikret på alle vores fabrikker.

Så tidligt som i 1996 var vores miljøledelsessystem på vores virksomhed i Winnenden det første i branchen, som blev certificeret i forhold til den globalt gældende standard ISO 14001. Uanset hvor i verden vi arbejder, ønsker vi at imødekomme miljøkrav.

Afdelings-baseret miljøbeskyttelse har hos Kärcher mange facetter, der skal overvejes: Med hjælp af miljøvagter på afdelingsniveau sikrer vi for eksempel gennemførelsen af de nødvendige miljøforanstaltninger og overholdelsen af miljømæssige aspekter i vore daglige drift (affaldssortering, økonomisk brug af ressourcer). Vi fremmer også implementeringen af miljøvenlige teknologier på Kärchers faciliteter i hele verden.


ISO 14001

ISO 14001 er en globalt anerkendt miljøledelsesstandard. Gennem overensstemmelse med standarden skal definerede mål i relation til virksomhedens miljøpræstation opnås, samtidig med at processerne løbende forbedres.

ISO 14001 certifikat af SGS

ISO 14001-certificering hos Kärcher

ISO 14001-certifikat

Central styring og overvågning

For at sikre en forbedring skal de miljømæssige foranstaltninger for alle lokaliteter styres centralt og vurderes. Kärcher har også indført et software-baseret system til central styring af miljøledelse. Dette giver os mulighed for lovligt og fyldestgørende at evaluere de miljømæssige aspekter, dokumentere ressourceforbrug og affald samt til at overvåge lovbestemmelser. På denne måde har vi altid en oversigt over vores miljøindsats.


Vores hidtidige resultater

Gennem en række miljøbeskyttelsesforanstaltninger på vores afdelinger kan såvel CO2 som omkostninger undgås, og ressourcer spares. På denne måde kan vi holde mængden af CO2--emissioner samt forbrug og spildevand på vores tyske afdelinger konstant, mens antallet af producerede enheder stiger. Nedenfor finder du et par eksempler på vellykkede tiltag.

Kraftvarmeenhed på hovedkontoret i Winnenden

På vores afdeling i Winnenden sørger en kraftvarmeenhed for den fornødne opvarmning. En 4-takts benzinmotor, der drives med naturgas, genererer elektricitet ved hjælp af en tilsluttet generator. Den varme, der genereres ved drift af motoren, fødes ind i et vandkredsløb og anvendes til opvarmning af lokalerne. Takket være koblingen af strøm- og vandgenerering opnås kraftværkets høje effektivitet på 87%.

Besparelser:

 • 700 ttons CO2 årligt
 • En reducering af CO2 på 56% sammenlignet med gasopvarmning
Kraftvarmeværk

Isopbevarings-opvarmning i servicecenteret i Winnenden

Der er også innovativ varmeteknik i vores nye bygning til servicecentret i Winnenden - isopbevarings-opvarmning. Selvom isopbevaring og varme ved første øjekast kan synes at modsige hinanden, er systemet indlysende nok: En underjordisk betontank indeholder 250.000 liter vand, blandet med glykol. Under opvarmningsperioden trækkes varmen ud af vandet via bæremediet glycol. Fryseprocessen initieres, og is er fremstilles. I den varme årstid kan islagringstanken bruges til at afkøle bygningen. Varmen udtrækkes derefter fra værelserne og bruges til at optø isen i lagertanken. På denne måde afkøles bygningen.

Besparelser:

 • 12.500 liter fyringsolie om året
 • 40 tons CO2 årligt
Fjernkøling

Flis-varmeværk i Obersontheim

I Obersontheim anvendes en flis-varmeværk som en lige så miljøvenlig form for opvarmning. I dette varmeværk anvendes naturligt affaldstræ fra det regionale skovbrug til opvarmning - under forbrændingen er dette CO2-neutralt. Med den genererede varme kan vand fra varmekredsen opvarmes i flis-varmesystemets kedel. Det varme vand opbevares i en miljøvenlig varmtvandstank, indtil det bruges. Sammenlignet med konventionel olieopvarmning kan man med et flis-varmesystem spare en masse CO2. Flis-varmesystemets CO2-emissioner er 35 g pr. kilowatt-time, mens værdien for fyringsolie er på 303 g.

Besparelser:

 • 340.000 liter fyringsolie om året
 • 1,000 tons CO2 arligt
Træflis

Intelligent bygningsteknologi på afdelingen i Winnenden

I 2010 blev bygning 35 på vores afdeling i Winnenden moderniseret. Som en del af renoveringen blev adskillige rum-automatiseringsfunktioner installeret. Disse funktioner omfatter bevægelsesgenkendelse, konstant lysregulering, sol-sporingskontrol, skygningskorrektion, varmekontrol og temperaturregulering. Rumdriften er webbaseret. På denne måde opnår bygningen den maksimale effektivitetsklasse for bygningsautomationssystemer i henhold til DIN EN 15232. De intelligente funktioner bidrager til en reduktion af energibehovet i bygningen med 40%.

Besparelser:

Opvarmning:

 • 6.300 liter fyringsolie om året
 • 16 tons CO2 årligt

Køling:

 • 4.500 kilowatt-timer om året
 • 2.8 tons CO2 årligt

Belysning:

 • 50% energi
 • 45,000 kilowatt-timer årligt
Hovedkvarter Winnenden

Solcelleanlæg i Winnenden

Takket være solvarmeanlægget i Winnenden genereres der omkring 28.000 kilowatttimer elektricitet årligt. Dette svarer til det årlige el-behov i seks parcelhuse. Operatøren af dette solcellekraftværk er SAG Solarstrom AG i Freiburg. Kärcher leverer tagområdet gratis i 20 år og deler systemets omkostninger.

Besparelser:

 • 17.6 tons CO2 årligt
Solceller

Kärchers mobilitets-styringsprogram blev indført i 1994 under mottoet "miljøvenligt til arbejde". Det erklærede mål var og er at gøre vores medarbejdere opmærksomme på miljøvenlige transportformer og at fremme anvendelsen af disse, hvilket tydeliggør, at miljøbeskyttelse hos Kärcher ikke stopper ved fabriksporten. Ved at anvende miljøvenlige transportmidler, som busser, tog eller cykler, kan vores daglige udledning af CO2 til transport reduceres betydeligt. Men selv under kørslen kan det økologiske fodaftryk reduceres ved at observere et par aspekter.


REACH kandidatliste

Vi holder skarpt øje med udviklingen, så vi til enhver tid lever op til den i forordningens afsnit 33 nævnte oplysningspligt. Så snart den første kandidatliste var blevet offentliggjort den 28. oktober 2008, kontaktede vi vore leverandører for at få de nødvendige oplysninger. Vi reagerer omgående på ændringer i kandidatlisten.

Flere af de særligt farlige stoffer, som er nævnt i kandidatlisten, bruges til forskellige formål. Navnlig DEHP bruges som blødgørere i komponenter af plast. Disse blødgørere kan stadig forekomme i de produkter, som vi leverer, f.eks. i elektriske ledninger, slanger, hjul, håndtag og lignende. Forudsat at disse stoffer anvendes korrekt, udgør de ingen risiko for hverken sundhed eller miljø. Vi anvender disse stoffer i fuld overensstemmelse med de gældende bestemmelser. For at være på forkant med eventuelle lovmæssige forbud er vi p.t. i færd med at udskifte disse stoffer i det omfang, det er teknisk muligt.

Hvad angår Kärcher rengøringsmidler, kan vi allerede nu bekræfte, at ingen af dem indeholder stoffer, som er optaget på kandidatlisten dateret i januar 2010.

Skulle du ønske flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Kärchers miljøafdeling.

Axel Leschtar tlf. +49/7195/14-2804 axel.leschtar@de.kaercher.com eller
Sandra Martin tlf. +49/7195/14-2831 sandra.martin@de.kaercher.com

Vi hjælper gerne med flere oplysninger.