Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading

Produktansvar

Overholdelse af miljøaspekter har i mange år været en vigtig del af produktudviklingen hos Kärcher. Produktrelateret miljøbeskyttelse er derfor en vigtig del af vores systematiske miljøledelse. Det er ikke kun fremstilling og brug af vores produkter, som bør være miljøvenlig, men også vores maskiner. Dette er grunden til, at Kärcher stiller høje krav til et miljømæssigt kompatibelt design af sine produkter, systemer og tjenester, og vi stiller selv høje krav til vores egne maskiner. Men også vores kunder og myndighederne stiller stigende krav til os og vores produkter.

Produktansvar

Vores mål: en konstant forbedret miljøvenlighed.

Hver generation af Kärcher rengøringsapparater bør være mere effektiv og miljøvenlig. Dette mål er baseret på to væsentlige argumenter: På den ene side har vi den bedste chance for at reducere de miljømæssige konsekvenser af vores aktiviteter gennem miljøvenlige produkter. På den anden side er en miljømæssigt kompatibel maskine ofte også økonomisk.


Miljøbeskyttelse i produktudviklingsprocessen

I vores søgen efter bæredygtighed er vejen målet. Kärcher har i årtier fulgt denne vej til fremtiden med eksemplarisk konsistens. I udviklingen af nye produkter er Kärcher styret af en "livscyklustankegang". Det betyder, at hele produktets livscyklus tages i betragtning lige fra planlægningsfasen. Alle faser af produktets levetid analyseres i form af miljømæssige aspekter i udviklingsprocessen og optimeres for at reducere påvirkningen af miljøet så meget som muligt.

Råvareproduktion

Vores produkter er fremstillet af råvarer af høj kvalitet. Gode materialer forlænger levetiden af et Kärcher rengøringsapparat betydeligt og beskytter dermed miljøet.

Delefremstilling

Inden for miljøområdet arbejder vi tæt sammen med vores leverandører. Fraværet af skadelige stoffer og en effektiv miljøforvaltning er prioriteter for os.

Produktion

Vores produktionsprocesser er allerede kendetegnet ved en lav miljøbelastning. Men vi har forpligtet os til gennem innovative processer konstant at forbedre disse og bestræber os på at opnå en endnu lavere miljøbelastning. Eksempler på sådanne processer er: varmegenvinding, vandgenvinding, solenergi osv.

Distribution

Hvor det er muligt, bruger vi miljøvenlige transportformer, for eksempel tog, til transport af vore maskiner. Men af logistiske årsager udføres det meste af vores distribution stadig ved hjælp af lastvogne.

Brug

Kärchers produkters egenskaber forbedres også konstant. Innovative løsninger reducerer vand- og energiforbrug samt støv og støj.

Reparation

En nem reparation tages også i betragtning lige fra designfasen. På vores servicecenter i Hessigheim yder vi kompetente reparationer på verdensplan.

Genbrug og bortskaffelse

Siden 2005 har vi taget gamle enheder retur gratis i overensstemmelse med Europa-dækkende lovgivning. Nem afmontering og udvælgelse af egnede materialer muliggør genbrug af gamle enheder. Kärchers rengøringsapparater er generelt genanvendelig op til 90%.

Produktoverholdelse

Juridiske og kundespecifikke krav til Kärchers produkter er betydeligt stigende på verdensplan. Det er derfor, vi under udviklingen af et nyt produkt systematisk overholder alle juridiske og kundespecifikke krav på verdensplan.

  • Miljøkrav i specifikationsdokumenterne: For os er miljøkrav en integreret del af specifikationsdokumentet. Vi tester på en såkaldt miljømæssig tjekliste, hvordan vores maskiner kan gøres endnu mere miljøvenlige
  • Miljøkrav i forsyningskæden: Lovkrav vedrørende Kärchers produkter er betydeligt stigende på verdensplan. For systematisk at videregive disse krav til vores leverandører har vi vores egne standarder for et miljøvenligt produktdesign.

Eksempler på best practice for miljøbeskyttelse for Kärchers produkter

For Kärcher er det at indarbejde miljøbeskyttelse i produkterne af stor betydning: på den ene side, fordi vi ønsker at møde vores interessenters høje forventninger til vores maskiner. på den anden side, fordi vi tilstræber optimale resultater inden for økologi. Dette indebærer at sikre, at vores produkter er energi- og ressourceeffektive, og at vi holder vores maskiners miljømæssige påvirkninger på et minimum. Disse to grunde ansporer os til konstant at udvikle og forbedre vores produkter med hensyn til miljøaspekter.

Vores eco!-produkter

Vores eco!ogic og eco!efficiency produktserier er gode eksempler på en vellykket, helhedsorienteret miljøbeskyttelse inden for vores produkter. Produkerne har en lang række miljøvenlige egenskaber.

Miljøoplysninger.

REACH

Vi følger meget nøje udviklingen af kravet om at meddele oplysninger i overensstemmelse med § 33. Umiddelbart efter offentliggørelsen af den første kandidatliste den 28. oktober 2008 kontaktede vi vores leverandører for at indhente de nødvendige oplysninger. Vi reagerer hurtigt på tilføjelser til kandidatlisten.

Nogle af de problematiske stoffer (SVHC), som nævnes på kandidatlisten, anvendes til forskellige formål, primært DEHP som blødgøringsmidler til plastartikler. Disse blødgørere kan stadig være tilstede i produkterne, vi leverer, for eksempel elektriske kabler, slanger, hjul, håndtag og lignende dele samt samlinger. Disse stoffer udgør ikke nogen sundheds- og miljørisiko, når de anvendes korrekt. Stofferne anvendes i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Men for at foregribe mulige forbud, er vi i øjeblikket i gang med at erstatte disse stoffer, så vidt det er teknisk muligt.

Vi kan allerede nu bekræfte, at Kärchers rengøringsmidler ikke indeholder nogen af stofferne fra den nuværende kandidatliste.

Skulle du have brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte os.

REACH

ErP Miljødesign-direktivet

For information om EU-forordningen 666/2013 vedr. krav til et miljøvenligt design af støvsugere, tillæg 1, punkt 2 (b) om information, der skal leveres af fabrikanterne, bedes du kontakte Kärchers ansvarlige service.

Du kan kontakte Kärchers servicepartnere her.

EU-energimærket for støvsugere.

Det, som Kärcher længe har demonstreret med sine eksisterende støvsugere, er nu europæisk lov: rengøringseffektivt med et lavere strømforbrug. EU-energimærket, som trådte i kraft den 1. september 2014, begrænser den nominelle effekt af tørstøvsugere, som er tilsluttet lysnettet, til maksimalt 1.600 W. Enhver enhed, der sælges i Europa, skal have EU-energimærket.

> Du kan finde yderligere information her.