BÆREDYGTIG LIGE SIDEN BEGYNDELSEN

Lige siden starten for over 80 år siden har den værdiorienterede familievirksomhed Kärcher udviklet sig til et internationalt mærke, der leverer tre stærke produkter til sine kunder: Topydelser, innovation og kvalitet. Her finder du en kort beskrivelse af virksomhedens historie og eksempler på de priser, vi har fået tildelt. Derudover finder du også vores adfærdskodeks såvel som de organisationer og initiativer, vi samarbejder med for at opnå vore mål om bæredygtighed.

Vores strategi

 “Kärcher er et eksempel hvad angår bæredygtighed på markedet for rengøringsmateriel – med den højeste grad af kundeopfattelse og kundetilfredshed.” Det sammenfatter målet for vores bæredygtighedsledelse. For i praksis at leve op til vores vision inden år 2020 har Kärcher Group sat sig nogle strategiske bæredygtighedsmål. Baseret på resultaterne af en undersøgelse blandt vore interessenter, har vi vedtaget bæredygtighedsprogrammet 2014 ”Sustainability Excellence” for de følgende år. Det omfatter 14 overordnede mål for hele koncernen og er delt op i de følgende seks aktionsområder:

  • Ansvar for miljøet
  • Produktansvar
  • Ansvar for forsyningskæden
  • Ansvar for virksomheden
  • Fælles socialt ansvar
  • Ansvar for medarbejderne

Priser og udmærkelser.


Foreninger og initiativer

Signering af Københavns og Cancúns klimabeskyttelses-kommunikéer

Som globalt aktive virksomheder har Kärcher og flere hundrede andre virksomheder underskrevet Københavns og Cancúns kommunikéer. Politikere blev opfordret til at tage konsekvente foranstaltninger mod klimaforandringerne og udledningen af drivhusgasser i løbet af klimatopmødet i 2009 og 2010. En ambitiøs, stabil og retfærdig global aftale om klimaforandringerne blev indgået. Målet er at investere i lav-emissions-produkter, serviceydelser, teknologi og infrastruktur for at sikre en bæredygtig vækst og for at understøtte de globale CO2 -reduktionsmål. Kommunikéerne blev udarbejdet af "The Prince of Wales Corporate Leaders Group on Climate Change" på Cambridge University.

Klimabeskyttelse

Medlem af UN Global Compact

Som deltager i UN Global Compact har vi forpligtet os til at observere ti universelt anerkendte principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption i vores forretningsprocesser og strategier. Det betyder, at vi forpligter os til disse principper, støtter dem og omsætter dem i praksis. FN Global Compact er et strategisk initiativ for virksomheder. Med deres hjælp fungerer erhvervslivet som en vigtig drivkraft i globaliseringen for at bidrage til udviklingen af markeder og handelsmæssige forbindelser, teknologier og finansier, der er til gavn for alle økonomiske zoner og samfund.

UN Global Compact

Partner af VDMA’s bæredygtighedsinitiativ BlueCompetence

Initiativet BlueCompetenceskal understrege maskiners løsningsekspertise og systemkonstruktion med hensyn til bæredygtighed for aktivt at fremme og tilvejebringe bæredygtige teknologier. BlueCompetence definerer gennemsigtige, pålidelige kriterier og standarder for bæredygtighed, som vi som partner opfylder. Initiativet faciliterer dermed orienteringen og giver folk sikkerhed i deres søgen efter bæredygtige løsninger og produkter samt bæredygtigt virkende virksomheder.

 

Blue Competence

Kärchers adfærdskodeks

Menneskerettigheder og overholdelse af loven

Vi respekterer menneskerettighederne og alle landes respektive love, værdier, normer og sociale systemer.

Diskrimination

Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination med hensyn til køn, alder, race, nationalitet, handicap, social oprindelse og seksuel orientering. Vi støtter lige muligheder.

Børnearbejde

Vi fordømmer børnearbejde og overholder lovmæssige regler for medarbejderes minimumsalder.

Tvangsarbejde og straf

Vi fordømmer tvangsarbejde og fysisk afstraffelse samt trusler og chikane af medarbejdere.

Korruption

Vi fordømmer enhver form for korruption.

Foreningsfrihed

Vi anerkender vores medarbejderes ret til foreningsfrihed. Vi samarbejder på et grundlag af tillid med medarbejderrepræsentanter.

Fair løn og arbejdstid

Løn og sociale bidrag i overensstemmelse med lokalt gældende lovmæssige minimumskrav.

Sundhed og sikkerhed

Vi beskytter vores medarbejdere mod farer på arbejdspladsen og støtter sundhedsfremmende tiltag.

Miljøbeskyttelse

Vi designer vores produkter, ydelser og processer til at være miljøvenlig. Uanset hvor vi er aktive, overholder vi miljøkrav og anvender naturressourcer ansvarligt.