ANSVAR FOR KULTUR, NATUR OG SAMFUND

Hvad kendetegner en virksomhed, der påstår at være end god virksomhedsborger? Er det, at man støtter kulturelle initiativer? Miljøbeskyttelse? Sponsorering af penge eller donationer af naturalier til de trængende? Vi tror, det at være en god virksomhedsborger betyder, at man tager ansvar. Vi ønsker at gøre verden til et godt sted at leve for så mange som muligt.

KNG_head.jpg

Kärcher for kulturen

NKG_Reinigung_Aachener_Dom

Højtryk til bevaring af historiske bygninger

I samarbejde med den tyske UNESCO-kommission har Kärcher uden beregning udført rengøringsarbejdet i forbindelse med restaureringen af katedralen i Aachen. Det kulturelle sponsorarbejde er et ud af over 100 projekter, som Kärcher har bidraget med verden over i de seneste 35 år.

Fælles om at bevare verdensarven

Stående på stilladser og iklædt beskyttelsesdragter, hjelme, sikkerhedsbriller og høreværn arbejder Kärcher medarbejdere med restaureringen af Aachen katedrals ydre facade. De er indhyllet i en fin tåge. Ved hjælp af hedvandsrensere fjerner de organiske aflejringer som alger og svamp, lav og mos såvel som fugleekskrementer fra Karls- og Hubertuskapel-lets murværk. ”For at kunne bevare facaden på langt sigt skal snavset fjernes på en miljøvenlig måde, uden at de bagvedliggende materialer beskadiges,” udtaler Nick Heyden, Kärchers rengøringsspecialist, som var teknisk direktør for arbejdet på kapellet.

I opgavens næste fase arbejdede medarbejderne med partikelstråling ved lavt tryk. ”Metoden og aluminiumsilikatsprøj-temidlet er velegnede til at fjerne den til dels tykke sorte skorpe fra stenoverfladen,” siger Nick Heyden. ”Det er også den bedste måde at rengøre de ornamenterede stenmure i kapellets gotiske facade.” Som det sidste trin, der skal udføres, før rengøringen i forbindelse med restaureringsarbejdet på kapellet kan afsluttes i juli 2015, er at fjerne resterne efter strålemidlet med våd- og tørsugere og bortskaffe det på forsvarlig vis.

”Vi er meget glade for, at vi har kunnet påtage os arbejdet på en bygning, der er af så stor historisk og kulturel betydning,” siger Hartmut Jenner, CEO og for formand for Kärchers bestyrelse.

Offentligt/privat partnerskab til bevaring af verdensarven

Opgaven blev udført sammen med den tyske UNESCO-kommission som en del af et toårigt samarbejdsprojekt og blev indledt i 2013. Målet er at bevare kulturelle monumenter i Tyskland. Vi modtog hele fjorten ansøgninger til pilotprojektet. Den tyske UNESCO-kommission støttede projektet med workshops om bevaring af arven og kunsthistorie i et forsøg på at skabe begejstring for verdensarven blandt unge mennesker og opmuntre dem til at skabe en bæredygtig fremtid. ”Vores selskab har sin helt egen tilgang til at støtte verdensarven,” siger Hartmut Jenner om Kärchers engagement.

”Vore sponsorater til kulturelle aktiviteter går ud over bare at sponsorere økonomiske midler og maskiner. Vi leverer en meget personlig indsats ved at donere kvalificerede medarbejderes tid og stille vores personlige engagement til rådighed for projekterne. I den sammenhæng har ungdomsudvikling og miljøbeskyttelse også en stor plads i vore hjerter.”

 

Over 100 projekter i fem verdensdele

Rengøringen af Aachens katedral er bare et enkelt eksempel på, hvordan Kärcher involverer sig i bevaringen af historiske og fredede bygninger og monumenter for eftertiden. Arbejdet udføres altid i tæt samarbejde med de institutioner, der er ansvarlige for monumenterne, de relevante myndigheder, restauratører og historikere. Dermed sikrer vi, at der anvendes den bedste rengøringsmetode til hvert enkelt projekt.

Verdenskendte rengøringsprojekter

Præsidenternes hoveder på Mount Rushmore (foto t.h.), kolonnaden på St. Peters Pladsen i Vatikanet, Memnon-kolosserne i Theben, Egypten, Space Needle i Seattle, USA, Frihedsgudinden i New York og Princes Bridge i Melbourne er kendte eksempler på rengøringsprojekter, der er udført som et led i Kärchers kultursponsorater.

 

Klik på knappen herunder for at finde flere oplysninger om vore forskellige rengøringsprojekter i hele verden.

NKG_Reinigung_Mt_Rushmore

Kärcher for naturen

Rent vand med planternes kraft

Som et internationalt selskab har vi hos Kärcher taget globalt ansvar for miljøet i mange årtier. Beskyttelsen af vandressourcerne udgør en stor del heraf. Det var også årsagen til, at selskabet installerede sit eget spildevandsanlæg på fabrikkens områder i Winnenden i 1939. På fabrikken i Bühlertal renser et genindvindingssystem hvert år 75.000 m3 spildevand fra produkttests. Men Kärcher gør mere end bare at beskytte miljøet på deres egne områder. Sammen med Global Nature Fund startede vi i 2012 initiativet ”Clean Water for the World” (”Rent Vand til Verden”).

I forbindelse med dette initiativ yder vi økonomisk støtte til konstruktionen af grønne filtreringsanlæg til økologisk vandbehandling, især i udviklingslande og nye vækstøkonomier. ”I Global Nature Fund har vi fundet en partner, der passer meget godt sammen med vores virksomhed og kerneaktiviteterne rengøring og vand,” forklarer Frank Schad, leder af afdelingen for kommunikation, kultursponsorering og historieforvaltning.

GNF_Kolumbien_Fuquene.jpg

GNF_Kolumbien.jpg

Bæredygtighed gennem grøn teknologi

De lange kanaler af grønne filtreringsanlæg ligner ikke typiske vandbehandlingsanlæg; de ligner mere resterne af store plantebede. Men de grønne filtre forhindrer effektivt ufiltreret spildevand i at nå ned i grundvandet. Flydende planter med store rodknolde som f.eks. hyacinter, hvis rødder filtrerer skadelige stoffer og patogener fra vandet, er især egnede til formålet. Som følge heraf er de grønne filtreringsanlæg både økonomiske og stort set vedligeholdelsesfrie. Kemiske tilsætningsstoffer er heller ikke nødvendige. Dermed er det en gennemførlig og praktisk løsning på vandbehandling.

For at sikre bæredygtig implementering af grøn teknologi arbejder Global Nature Fund og Kärcher tæt sammen med de lokale myndigheder, som er ansvarlige for bygningen af kanalerne og har forpligtet sig til at drive anlægget i mindst otte år.

Prisvindende pilotprojekt i Colombia

Det første grønne filtreringsanlæg blev taget i brug sidst i 2013 i San Miguel de Sema (Colombia). Samfundet, som har 4.000 indbyggere, ligger i de colombianske Andesbjerge i nærheden af Laguna du Fúquene, en ferskvandssø, hvorfra 200.000 mennesker henter deres drikkevand. Søens økologiske balance var i fare på grund af dens ringe dybde og spildevandet fra det omkringliggende samfund og husdyrindustrien. Pilotprojektet omfatter i alt tre grønne filtreringsanlæg; anlægget i San Miguel de Sema var det første og blev etableret i umiddelbar nærhed af søen med det dobbelte formål at forbedre de sanitære og hygiejniske forhold i landsbyerne nær Laguna de Fúquene og reducere forureningsniveauet i søen. Projektet modtog Colombias miljøpris ”Planeta Azul” i 2015. Siden april 2015 har indbyggerne i byen Susa kunnet drage nytte af bæredygtig vandbehandling ved hjælp af vandhyacinter. Det tredje anlæg ved Fúquene blev afsluttet i maj 2016.

I slutningen af 2015 kunne vi aflevere endnu et grønt filtreringsanlæg til kommunen Cuítava on Laguna de Tota. På grund af den colombianske befolknings store interesse er et femte projekt allerede i støbeskeen.

Kärcher for samfundet

2015-SOS-Chengdu-China.jpg

Kärcher og SOS Børnebyerne – et stærkt partnerskab

Kärcher er en familieejet virksomhed. Derfor er vort sociale engagement i forhold til familieanliggender større end noget andet. Som en af SOS Børnebyernes samarbejdspartnere hjælper vi med at skabe glade hjem for ubemidlede børn og unge i hele verden.

At lege, lave lektier, spise sammen og skændes – alt det er en selvfølge for 60 drenge og piger i Württemberg SOS Børnebyen i Oberkerken, Schorndorf. Børneby-familien er lige netop det, nemlig en helt normal familie, hvor der naturlig-vis også er en masse husholdningsarbejde, der skal laves. Heldigvis skal SOS-moderen ikke gøre det hele alene … alle familiemedlemmer hjælpes nemlig ad med rengøringen. De arbejder sammen og klarer deres huslige pligter med støv-sugere og højtryksrensere, som er doneret af Kärcher til lige netop det formål. På den måde er der mere tid til fælles leg, når rengøringen er overstået.

I foråret 2011 bragte Hartmut Jenner, CEO og formand for Kärchers bestyrelse, de første maskiner med til den nærlig-gende SOS Børneby i Württemberg. Det var starten på et permanent partnerskab med SOS Children’s Villages e.V. Som samarbejdspartner har Kärcher siden da støttet institutioner fra Kina til Peru med rengøringsteknologi, ekspertise og sidst, men ikke mindst, med finansielle bidrag.

Vores årlige finansielle donation har f.eks. i 2014 kunnet finansiere projektet ”KINDERArt” i SOS Børnebyen i Würt-temberg, som giver børnene mulighed for at opdage deres talenter for keramik, træarbejde, maling eller breakdancing. 

I 2015 vare vores donation med til delvist at finansiere et socialt fællesspisningarrangement i SOS Børnebyen i Fasanenhof, Stuttgart. Her kan familien og andre borgere få en billig varm frokost, samtidigt med at de får rådgivning af en socialmedarbejder – det kan f.eks. dreje sig om forældreskab, et par opmuntrende ord eller råd om, hvordan man skal gebærde sig over for myndighederne. I samarbejde med foreningen ”Children of the Street” (”Gadens Børn”) har vi organiseret fodboldtræning, hvor to professionelle trænere og verdensmesteren Guido Buchwald træner 28 begejstrede unge spillere i SOS Børnebyen i Württemberg. En tilsvarende fodboldtræning arrangeres også i SOS Børnebyen i Luxembourg.

”’Vi er en familie!’ er et af SOS Børnebyernes motto, og det gælder også for Kärcher i ordenes bedste betydning. Hartmut Jenner når hermed ind til kernen i fællesskabet mellem Kärcher og SOS Børnebyerne. Også Kärcher er nemlig på flere måder en familie. Først er der familien Kärcher, som går helhjertet ind for deres virksomhed og tager ansvaret for deres medarbejdere meget alvorligt. Dernæst har vi også konceptet ”Kärcher-familien”, som viser det meget tætte og tillidsbaserede forhold mellem virksomhedens aktionærer, ledelse og medarbejdere.

Solidaritet med kriseramte befolkninger

Hvor end der sker oversvømmelser, jordskælv eller andre katastrofer i verden, skynder vi os af sted for at hjælpe med arbejdskraft og udstyr. Vore medarbejdere fjerner snavs og mudder med vore effektive rengøringsmaskiner. I mange tilfælde donerer vi livsvigtigt udstyr som f.eks. vandbehandlingsudstyr og mobile forsyningsanlæg til velgørende formål.

CSR_Erdbeben_Nepal

2015 – Earthquake in Nepal

I foråret 2015 blev store områder af Nepal ramt af voldsomme jordskælv. Især hovedstaden Katmandu var hårdt ramt. Kärcher donerede to vandbehandlingsanlæg, der sikrede vandforsyningen for 30.000 indbyggere, til hjælpeorganisationen THW. ”Jeg var meget imponeret over Kärchers beslutning om at yde så vigtig og engageret hjælp til THW’s hjælpearbejdere under vores mission i Nepal,” lovpriser Claudia Schur, direktør for THW.

CSR_Unwetter_Georgien

2014 – Alvorligt uvejr i Georgien

I juni 2014 var store mængder nedbør skyld i et alvorligt jordskred. Som følge af jordskredet blev den georgiske hovedstad Tbilisi oversvømmet af mudder. Mere end 300 mennesker, den zoologiske have og et dyreværnshjem var berørt. For at hjælpe de udsatte bedst muligt donerede Kärcher hed- og koldtvandsrensere til en værdi af over 10.000 euro til byforvaltningen til brug ved rengøringen.

CSR_Hochwasser_Balkan

2014 – Oversvømmelser på Balkan

Voldsomme storme forvoldte store ødelæggelser på Balkan i 2014. Kärcher Østrig og vort svenske datterselskab hjalp med rengøringsarbejdet ved at donere udstyr til Røde Kors. Reparationerne efter ødelæggelserne kunne fremskyndes ved hjælp af professionelle hed- og koldtvandsrensere såvel som våd- og tørsugere og dykpumper.

THW

2013 – Tyfon på Filippinerne

Også da tyfonen Haiyan rasede på Filippinerne i 2013, opstod der et akut behov for at forsyne de berørte mennesker med drikkevand. Kärcher reagerede omgående på nødsituationen og donerede to vandbehandlingssystemer til en værdi af 100.000 euro til den tyske hjælpeorganisation THW. De to systemer kunne forsyne mere end 19.000 mennesker med op til 120.000 liter rent drikkevand om dagen.

CSR_Flutkatastrophe_Deutschland

2013 – Oversvømmelseskatastrofe i Tyskland

Vore kolleger tøvede ikke med at tage af sted til de berørte områder straks efter århundredets største oversvømmelse. I 27 dage arbejdede 46 af Kärchers medarbejdere med højtryksrensere og støvsugere på et 40.000 m2 stort område i 56 ejendomme i Bayern, Sachsen og Sachsen-Anhalt. Kärcher donerede også specielle støvsugere og højtryksrensere til fire brandstationer og hjælpeorganisationer.

Collaboration