Hedvandsrenser til rengøring og desinfektion af store overflader

Intensiv og omhyggelig rengøring med højtryksrensere sikrer en høj hygiejnestandard. De kan anvendes til at nå steder, der er vanskeligt at nå manuelt, f.eks. revner og sprækker. De er især en god hjælp, når man skal rengøre og desinficere store overflader som lofter, vægge og gulve, og de er effektive i kampen mod bakterier, virus og andre smittekilder.

Cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner
Cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner

Hedvandsrenser

Når man bruger en hedvandsrenser, går rengøringen op til 40% hurtigere end med koldtvandsrensere, især fordi de rene overflader tørrer hurtigere. Resultatet bliver også bedre, overfladen bliver hurtigere ren og tør, og man opnår en målbar reduktion af smittekilder ved brug af hedvandsrensere og en vandtemperatur på minimum 85°C. Det er ikke kun snavs, men også bakterier og virus, man effektivt kommer til livs. Med dampfunktionen kan man endda gøre rent ved temperaturer helt op til 155°C.

Afhængigt af hvor de skal bruges, er der behov for hedvandsrenserne, hvor vandtrykket og -mængden kan reguleres på selve pistolen. Så kan man arbejde med den rette kombination i alle situationer – uden at snavset sprøjtes tilbage mod brugeren.


Brug af rengøringsmidler for at bryde infektionskæden

Når man gør rent med højtryksrensere, bør man også anvende de rigtige rengøringsmidler med en  skumlanse for at bryde alle infektionskæder og fjerne alle rester af snavs. En af fordelene ved at anvende skum til rengøringen er, at den er så vedholdende, at den bliver på overfladen og øger kontakttiden og rengøringsvirkningen. Den efterfølgende skylning med vand er med til at fjerne snavset på en kontrolleret måde og forebygge ny kontaminering. Biologisk nedbrydelige rengøringsmidler kan også understøtte processen. Det er også nødvendigt at skifte mellem syreholdigt og basisk skumrengøringsmiddel, så grundlaget for levende mikroorganismer fjernes godt og grundigt.

Use of cleaning agents with Kärcher hot water high-pressure cleaners

Cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner

Efter rengøringen med højtryk

Efter den omhyggelige rengøring med højtryksrenseren, afsluttes processen med en desinfektion (se vejledning for desinfektion med højtryksrensere): Iblødsæt, rens, lad det tørre og desinficér så overfladerne.

En våd- og tørstøvsuger kan hjælpe højtryksrenseren effektivt med at fjerne snavs og overskydende vand.