Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro rengøringsmiddel CA 50 C Eco 62956840 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/hverdagsrengoering/floorpro-rengoeringsmiddel-ca-50-c-eco-62956840.html Gulvrengøringsmiddel til manuel rengøring af alle hårde typer af gulve. Egner sig også til blanke overflader og møbler.

FloorPro rengøringsmiddel CA 50 C Eco

Gulvrengøringsmiddel til manuel rengøring af alle hårde typer af gulve. Egner sig også til blanke overflader og møbler.

Ordrenummer: 6.295-684.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 5
Produkt
  • Behagelig, frisk citrusduft
 FloorPro rengøringsmiddel CA 50 C Eco
 FloorPro rengøringsmiddel CA 50 C Eco
 FloorPro rengøringsmiddel CA 50 C Eco
 FloorPro rengøringsmiddel CA 50 C Eco
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve og overflader