Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Wipe Care RM 746 62951560 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/hverdagsrengoering/floorpro-wipe-care-rm-746-62951560.html Rengøringsaktiv og neutral sæbe. Efterlader en skridsikker og smudsafvisende, plejende film.

FloorPro Wipe Care RM 746

Rengøringsaktiv og neutral sæbe. Efterlader en skridsikker og smudsafvisende, plejende film.

Ordrenummer: 6.295-156.0
Forhandlersøgning:

Mop cleaner RM 746

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
Produkt
  • Skånsom rengøring
  • NTA-fri
 FloorPro Wipe Care RM 746
 FloorPro Wipe Care RM 746
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve