Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro grundrens RM 69 62955820 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/universalrengoeringsmidler/floorpro-grundrens-rm-69-62955820.html Effektivt rengøringsmiddel til gulve og gulve i industrihaller; fjerner nemt selv meget hårdnakket snavs som olie, sod og mineralpletter.

FloorPro grundrens RM 69

Effektivt rengøringsmiddel til gulve og gulve i industrihaller; fjerner nemt selv meget hårdnakket snavs som olie, sod og mineralpletter.

Ordrenummer: 6.295-582.0
Forhandlersøgning:

Floor deep cleaner RM 69 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Vægt inkl. Emballage (kg) 2,8
Produkt
 • Opløs tunge olie, fedt og mineralflekker
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 FloorPro grundrens RM 69
 FloorPro grundrens RM 69
 FloorPro grundrens RM 69
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H315 Forårsager hudirritation.
 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 • P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
 • Rengøring af gulve

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 99.14ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;