Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Rulletrappe, neutral RM 758 62954080 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/universalrengoeringsmidler/floorpro-rulletrappe-neutral-rm-758-62954080.html Intensivt rengøringsmiddel til hårde overflader på rulletrapper og rullefortove; yder desuden korrosionsbeskyttelse til maskine og rulletrappematerialer. Opløser fedt, olie og mineralpletter. Velegnet til rulletrapper af bl.a. følgende mærker: Krone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI og TOSHIBA.

FloorPro Rulletrappe, neutral RM 758

Intensivt rengøringsmiddel til hårde overflader på rulletrapper og rullefortove; yder desuden korrosionsbeskyttelse til maskine og rulletrappematerialer. Opløser fedt, olie og mineralpletter. Velegnet til rulletrapper af bl.a. følgende mærker: Krone, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI og TOSHIBA.

Ordrenummer: 6.295-408.0
Forhandlersøgning:

Escalator cleaner, neutral, RM 758

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
  • NTA-fri
  • Fri for fosfater
 FloorPro Rulletrappe, neutral RM 758
 FloorPro Rulletrappe, neutral RM 758
 FloorPro Rulletrappe, neutral RM 758
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rulletrapper