Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755 62954090 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/gulv/vedligeholdelsesrengoering-og-pleje-sprayrens/floorpro-shine-rengoeringsmiddel-rm-755-62954090.html Citrusduftende, lavtskummende højglansrens til alle typer hårde gulve. FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755 tørrer helt uden at efterlade striber. Særdeles velegnet til højglans-stengulve.

FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755

Citrusduftende, lavtskummende højglansrens til alle typer hårde gulve. FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755 tørrer helt uden at efterlade striber. Særdeles velegnet til højglans-stengulve.

Ordrenummer: 6.295-409.0
Forhandlersøgning:

Floor cleaner, extra low-foam, RM 755 ES

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
  • NTA-fri
  • Fri for fosfater
 FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755
 FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755
 FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve