Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 731 Fedt- og proteinfjerner 62954020 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-731-fedt-og-proteinfjerner-62954020.html Fjerner selv den mest hårdnakkede tilsmudsning med fedt, protein, olie og sod på gulve, arbejdsflader, maskiner m.m. (specielt velegnet til fødevareforarbejdende virksomheder). Nem at håndtere og materialeskånende.

PressurePro RM 731 Fedt- og proteinfjerner

Fjerner selv den mest hårdnakkede tilsmudsning med fedt, protein, olie og sod på gulve, arbejdsflader, maskiner m.m. (specielt velegnet til fødevareforarbejdende virksomheder). Nem at håndtere og materialeskånende.

Ordrenummer: 6.295-402.0
Forhandlersøgning:

Grease and albumen solvent RM 731

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 5
Vægt inkl. Emballage (kg) 5,6
Produkt
 • Opløs tunge olie, fedt og mineralflekker
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 PressurePro RM 731 Fedt- og proteinfjerner
 PressurePro RM 731 Fedt- og proteinfjerner
 PressurePro RM 731 Fedt- og proteinfjerner
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Videos
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Mælkekøkkener
 • Rengøring af overflader

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 100.95ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;