Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 750 Intensiv grundrens 62955400 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-750-intensiv-grundrens-62955400.html Effektiv grundrens, fjerner grundigt hårdnakket snavs fra olie, fedt, sod, blod og protein. Lavtskummende. Særdeles velegnet til terrasserensere. NTA-fri.

PressurePro RM 750 Intensiv grundrens

Effektiv grundrens, fjerner grundigt hårdnakket snavs fra olie, fedt, sod, blod og protein. Lavtskummende. Særdeles velegnet til terrasserensere. NTA-fri.

Ordrenummer: 6.295-540.0
Forhandlersøgning:

Intensive deep cleaner RM 750

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 200
Vægt inkl. Emballage (kg) 228
Produkt
 • Opløs tunge olie, fedt og mineralflekker
 • Meget produktiv
 • Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
 • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren
 • NTA-fri
 PressurePro RM 750 Intensiv grundrens
 PressurePro RM 750 Intensiv grundrens
 PressurePro RM 750 Intensiv grundrens
 PressurePro RM 750 Intensiv grundrens
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
 • P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
 • P405 Opbevares under lås.
 • P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Transport og maskiner
 • Bil- og motorvask
 • Rengøring af komponenter
 • Rengøring af gulve
 • Affedtning af overflader

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 99.69ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;