Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro RM 99 Solcellerens 62957980 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/professional/hoejtryk/pressurepro-rm-99-solcellerens-62957980.html Højteffektivt, skånsomt og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til stribefri rengøring af solpaneler og solceller systemer. Forhindrer dannelsen af kalk. Til alle niveauer er vandhårdhed. Til fjernelse af genstridigt snavs som f.eks. fugleklatter, pollen, rust og støv. Egner sig også til aluminiumsrammer.

PressurePro RM 99 Solcellerens

Højteffektivt, skånsomt og biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til stribefri rengøring af solpaneler og solceller systemer. Forhindrer dannelsen af kalk. Til alle niveauer er vandhårdhed. Til fjernelse af genstridigt snavs som f.eks. fugleklatter, pollen, rust og støv. Egner sig også til aluminiumsrammer.

Ordrenummer: 6.295-798.0
Forhandlersøgning:
Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 10
 PressurePro RM 99 Solcellerens
 PressurePro RM 99 Solcellerens
 PressurePro RM 99 Solcellerens
 PressurePro RM 99 Solcellerens
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Solceller og sol paneler