Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 20 l 62951650 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/reinigungsmittel-professional/dele/partspro-rm-39-rengoeringsmiddel-62951650.html Materialeskånende rengørings- og affedtningsmiddel; fjerner effektivt olie, fedt og sod på metaldele; yder desuden en midlertidig korrosionsbeskyttelse.

PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 20 l

Materialeskånende rengørings- og affedtningsmiddel; fjerner effektivt olie, fedt og sod på metaldele; yder desuden en midlertidig korrosionsbeskyttelse.

Ordrenummer: 6.295-165.0
Forhandlersøgning:

Degreasing spray, liquid, RM 39 ASF

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
  • Skånsom rengøring
  • NTA-fri
 PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 20 l
 PartsPro RM 39 Rengøringsmiddel, 20 l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rengøring af komponenter
  • Affedtning af overflader