Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktivt rensemiddel, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fri, 20 l 62955570 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/reinigungsmittel-professional/hoejtryk/aktivt-rensemiddel-alkalisk-rm-81-asf-nta-fri-62955570.html Effektivt rensende og materialeskånende koncentreret rengøringsmiddel til højtryksrensere. Fjerner hårdnakkede olie-, fedt- og mineralpletter. Til bil-, presenning- og motorvask. NTA-fri.

Aktivt rensemiddel, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fri, 20 l

Effektivt rensende og materialeskånende koncentreret rengøringsmiddel til højtryksrensere. Fjerner hårdnakkede olie-, fedt- og mineralpletter. Til bil-, presenning- og motorvask. NTA-fri.

Ordrenummer: 6.295-557.0
Forhandlersøgning:

Active cleaner, alkaline, RM 81 ASF, NTA-free

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 20
Produkt
 • Skånsom rengøring
 Aktivt rensemiddel, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fri, 20 l
 Aktivt rensemiddel, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fri, 20 l
 Aktivt rensemiddel, alkalisk, RM 81 ASF, NTA-fri, 20 l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H290 Kan ætse metaller.
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P234 Opbevares kun i den originale beholder.
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 • P405 Opbevares under lås.
Anvendelsesområder
 • Transport og maskiner
 • Bil- og motorvask
 • Rengøring af komponenter
 • Affedtning af overflader
 • Rengøring af presenninger
 • Rengøring af gulve og overflader