Vores hjemmeside anvender cookies

Vores hjemmeside anvender cookies. Nogle af de cookies, vi bruger, er af afgørende betydning for dele af hjemmesiden fungerer korrekt. Du kan slette og blokere alle cookies fra dette websted, men dele af hjemmesiden vil ikke fungere korrekt. For at finde ud af mere om cookies på denne hjemmeside, se vores databeskyttelse.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktivt specialpulver RM 80 Super 1, 20 kg 62952370 https://www.kaercher.com/dk/professionel/rengoerings-og-plejemidler/reinigungsmittel-professional/koeretoej/aktivt-specialpulver-rm-80-super-1-62952370.html Højkoncentreret, hældbar og vandopløseligt pulver med frisk duft. Opløser olie, fedt og emissionsforureninger, rengøringsaktiv ved alle temperaturer, materialeskånende.

Aktivt specialpulver RM 80 Super 1, 20 kg

Højkoncentreret, hældbar og vandopløseligt pulver med frisk duft. Opløser olie, fedt og emissionsforureninger, rengøringsaktiv ved alle temperaturer, materialeskånende.

Ordrenummer: 6.295-237.0
Forhandlersøgning:

Special active powder RM 80 Super 1

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 20
Produkt
 • Meget produktiv
 • Skånsom rengøring
 Aktivt specialpulver RM 80 Super 1, 20 kg
 Aktivt specialpulver RM 80 Super 1, 20 kg
 Aktivt specialpulver RM 80 Super 1, 20 kg
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
 • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
 • P264 Vask grundigt efter brug.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
 • Transport og maskiner
 • Biler
 • Rengøring af erhvervskøretøjer
 • Biler, erhvervskøretøjer, cykler