Katlakivi eemaldamise pulber RM 511

Katlakivi tõhus eemaldamine aurupuhastitest ja muudest kuuma vee seadmetest, nagu näiteks veekeetjad ja kohvimasinad – kasutusea pikendamiseks ja energia säästmiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (g) 6 x 17
Pakendamisüksus (tk.) 15
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 205 x 125 x 20
 Katlakivi eemaldamise pulber RM 511
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Hoiatus
  • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
  • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
  • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
  • Katlakivieemaldi Kärcheri aurupesuritele
  • Katlakivieemaldi kohvimasinatele, veekeedukannudele jne