Mootorratta puhastusvahend RM 44 G

Mootorrataste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Pakendamisüksus (tk.) 8
Kaal (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 70 x 70 x 240
Toode
 • Täiustatud ja veelgi tõhusam koostis - toimib efektiivselt ka tõrksa piduritolmu korral
 • Geeljas koostis tagab täiusliku nakkumise ja kasutuslihtsuse
 • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
 • Kasutusvalmis puhastusvahend
 Mootorratta puhastusvahend RM 44 G
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Jalgrattad
 • Mootorrattad
 • Jalgrattad
Lisatarvikud