Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Klaasipuhastusgeel 62957620 https://www.kaercher.com/ee/home-garden/puhastus-ja-hooldusvahendid/korgsurvepesurid/soidukite-puhastamine-ja-hooldus/klaasipuhastusgeel-62957620.html Klaasi ja peegelpindade ning läikivate, veekindlate pindade käsitsi puhastamiseks. Eemaldab rasvase ja õlise mustuse. Väga lihtne kasutada tänu geeljale koostisele, mis ei lase vahendil vertikaalpindadelt ära voolata.
Kärcher 12.02

Klaasipuhastusgeel

Klaasi ja peegelpindade ning läikivate, veekindlate pindade käsitsi puhastamiseks. Eemaldab rasvase ja õlise mustuse. Väga lihtne kasutada tänu geeljale koostisele, mis ei lase vahendil vertikaalpindadelt ära voolata.

Tellimuse number: 6.295-762.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (ml) 500
Kaal koos pakendiga (kg) 4,8
Toode
 • Eemaldab tõrksa mustuse, näiteks rasvakihi, putukad, näpujäljed, heitmed
 • Geeljas koostis vähendab vahendi kettale tilkumise võimalust
 • Sobib eriti hästi tuuleklaaside, vertikaalsete klaas- ja peegelpindade ning katuseakende puhastamiseks
 • Katab hästi
 • Triibuvaba puhastus
 • Kontsentraadi pH-väärtus umbes 9
 • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
 • Kasutusvalmis puhastusvahend
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
 • Tuuleklaasid
 • Vertikaalsed klaas- ja peegelpinnad
 • Katuseaknad