MEIE VASTUTAME

Jätkusuutlikkuse kontseptsioon on pereettevõttes Kärcher juurdunud sügavalt juba ettevõtte loomisest alates rohkem kui 80 aastat tagasi. Seega, nii nagu varasemalt, võtame me ka täna vastutuse keskkonna, meie toodete, tarneahela, ettevõtte, ühiskonna ja oma personali eest. Jätkusuutlikkuse programmiga „Tipptasemel jätkusuutlikkus“ (Sustainability Excellence) oleme seadnud endale eesmärgiks edendada kõiki meie jätkusuutlikkuse strateegia tegevusvaldkondi aastaks 2020.

Jätkusuutlikkus – kohe algusest peale

Jätkusuutlikult mõtlemine ja tegutsemine on Kärcheris juba pikaajaline traditsioon: juba Alfred Kärcheri enda jaoks oli tema töötajate heaolu ja keskkonnakaitse talle südameasjaks. 1939. aastal, kui Kärcher alustava ettevõttena Winnendeni kolis, ehitas Alfred Kärcher oma ettevõtte valdustesse isikliku heitveepuhastussüsteemi. 1940. aastal asutas ta Alfred Kärcheri fondi oma abi vajavatele töötajatele, mis valmistas mänguasju, mida jagati töötajate lastele jõulukinkidena aastatel 1943–1948. Sellele järgnesid mitmed teised märgilised sündmused.

Isegi rohkem kui 80 aastat pärast ettevõtte asutamist on jätkusuutlikkuse kontseptsioon Kärcheris tugevalt juurdunud. Oleme oma jätkusuutlikkuse juhtimisele seadnud selge eesmärgi: soovime saada puhastusvaldkonnas jätkusuutlikkuse etaloniks oma klientide suurima teadlikkuse ja rahuloluga. Selleks, et seda visiooni ka 2020. aastaks tegelikult ellu viia, on Kärcheri grupp seadnud endale strateegilised jätkusuutlikkuse eesmärgid. Sidusrühmade uuringu tulemusena võeti 2014. aastal järgnevateks aastateks vastu jätkusuutlikkuse programm „Tipptasemel jätkusuutlikkus“. See koosneb 14 kogu gruppi hõlmavast eesmärgist, mis on jagatud 6 tegevusvaldkonna vahel ning pürgivad 2011. aastal allkirjastatud ÜRO globaalse kokkuleppe põhimõtete poole.

Alfred ja Irene Kärcher

Meie jätkusuutlikkuse strateegia tegevusvaldkonnad


Auhinnad ja Tunnustus