Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading

JÄTKUSUUTLIK JUBA PÄRIS ALGUSEST

Kärcher, mis oma algusaegadel rohkem kui 80 aastat tagasi oli väärtustele keskendunud pereettevõte, on nüüdseks arenenud globaalseks kaubamärgiks, pakkudes oma klientidele kolme olulist omadust: parimat sooritust, innovatsiooni ja kvaliteeti. Siit leiate lühikese ülevaate meie ettevõtte ajaloost ja valiku meile omistatud auhindadest. Lisaks leiate siit ka meie tegevusjuhendi ning organisatsioonide ja algatuste nimed, kellega me teeme koostööd oma jätkusuutlikkuse eesmärkide elluviimiseks.

Meie strateegia

"Kärcher on puhastustehnika turul jätkusuutlikkuse osas kõigile eeskujuks — seda näitab klientide taju ja rahulolu kõrgeim tase." See võtab kokku meie jätkusuutlikkuse juhtimise eesmärgi. Selleks, et seda visiooni praktikas aastaks 2020 realiseerida, on Kärcheri grupp seadnud endale strateegilised jätkusuutlikkuse eesmärgid. Sidusrühmade uuringu tulemusena võeti 2014. aastal järgnevateks aastateks vastu jätkusuutlikkuse programm Sustainability Excellence. See hõlmab 14 üldeesmärki kogu ettevõtte grupile, jagunedes omakorda kuueks tegevusvaldkonnaks:

  • Keskkonnavastutus
  • Tootevastutus
  • Tarneahela vastutus
  • Vastutus ettevõtte ees
  • Sotsiaalne vastutus
  • Vastutus töötajate ees

Auhinnad ja Tunnustus


Ühingud ja Initsiatiivid

Kliimaleppe Paris Pledge for Action allkirjastamine

Globaalselt aktiivse ettevõttena on Kärcher ja mitmed sajad teised ettevõtted allkirjastanud kliimaleppe Paris Pledge for Action. Poliitikuid ärgitati võtma vastu ühtseid meetmeid kliimamuutuste ning kasvuhoonegaaside emissioonide vastu ÜRO 2015. aasta kliimakohtumisel. Sooviti jõuda ambitsioonika, stabiilse ja erapooletu globaalse kliimaleppeni. Leppe eesmärk on investeerida madala saastemääraga toodetesse, teenustesse, tehnoloogiatesse ja infrastruktuuridesse, et tagada jätkusuutlik kasv ning toetada eesmärki hoida globaalne soojenemine alla 2 °C.

ParisPledge_Badge.jpg

VDMA Sinise Pädevuse jätkusuutliku algatuse partner

Sinise Pädevuse algatus on seadnud endale eesmärgiks rõhutata jätkusuutlikkuse alaseid teadmisi masina- ja süsteemiehituses, aktiivselt propageerida jätkusuutlikke tehnoloogiaid ja nende olemasolu ka tagada. Sinine Pädevus määratleb läbipaistvad ja usaldusväärsed jätkusuutlikkuse kriteeriumid ja standardid, mida meie nende partnerina täidame. Nii lihtsustab algatus antud teemas orienteerumist ning annab inimestele kindluse jätkusuutlike lahenduste, toodete või ettevõtete otsimisel.

Blue Competence


Tegevusjuhend

Inimõigused ja seadustele vastavus

Me austame inimõiguse ja vastavaid seadusi, väärtusi, standardeid ja sotsiaalsüsteeme kõikides riikides.

Diskrimineerimine

Me ei luba mistahes diskrimineerimist inimese soo, vanuse, rassi, rahvuse, puude, sotsiaalse päritolu ega seksuaalse sättumuse alusel. Me toetame võrdseid võimalusi.

Lapstööjõud

Me taunime lapstööjõu kasutamist ning järgime kõiki töötajate minimaalset tööiga reguleerivaid õigusakte.

Sunnitöö ja karistused

Me taunime sunnitöö kasutamist ja töötajate füüsilist karistamist, ähvardusi ja ahistamist.

Korruptsioon

Me taunime igat liiki korruptsiooni.

Ühinemisvabadus

Me tunnustame oma töötajate õigust ühinemisvabadusele. Meie ja töötajate esindajate vahelised suhted põhinevad usaldusel.

Õiglased palgad ja töötunnid

Palgad ja sotsiaalmaksud vastavad vähemalt kohalikele seadustest tulenevatele miinimumnõuetele.

Tervis ja ohutus

Me kaitseme oma töötajaid töökohal valitsevate ohtude eest ja toetame tervist edendavaid meetmeid.

Keskkonnakaitse

Me töötame oma seadmed, teenused ja protsessid välja nii, et need vastaksid keskkonnakaitse nõuetele. Kus iganes me ka tegutseme, me järgime keskkonnakaitse nõudeid ning kasutame loodusvarasid vastutustundlikult.