Vastutus töötajate ees

Millel põhineb ettevõtte edu? Meie arvates on selleks töötajad. Seepärast toetab Kärcher inimestele suunatud ettevõtte poliitikat ja avatud suhtlust. Me tahame luua parima võimaliku töökeskkonna – kas paindlike töötundide, paljude täiendavate arenguvõimaluste, subsideeritud lastehoiuteenuse, haigusest paranemise järgse sisseelamise toetamise või ettevõtte sportimisvõimaluste kaudu.

Vastutus töötajate ees

Ülemaailmne töötajate uuring 2017

Täielik edu, mis rajab teed tulevikuks: 2017. aasta mais tehtud esimese ülemaailmse Kärcheri töötajate uuringu tulemus oli suurepärane ning see andis väärtuslikku teavet järgneva kohta. Mida arvavad Kärcheri töötajad oma tööandjast? Mis on hästi, mille osas on arenguruumi? Ettevõtte juhtkond küsis ja ettevõte vastas ning töötajad olid väga innukad uuringus osalema.

Uuring saadeti korraga 12 000 töötajale kogu maailmas. Me saime erakordselt palju vastuseid: uuringus osales 86% kõigist töötajatest. Lisaks saame olla uhked tulemuste üle:

• 93% usuvad tugevalt Kärcheri pakutavatesse toodetesse ja teenustesse;
• 90% on uhked, et töötavad Kärcheris;
• 90% on valmis andma lisapanuse, et tagada Kärcheri edu;
• 85% näitavad püsivat lojaalsust, mis tähendab, et nad samastuvad ettevõttega ja näitavad keskmisest suuremat pühendumust;
• 86% arvavad, et Kärcher võtab sotsiaalset vastutust.

Erakordselt palju vastuseid

Meie pühendumus töötajatele

Ülemaailmse koostöö täiustamine

Ülemaailmse koostöö täiustamine

Töötajate uuring näitas meile, mida me teeme hästi ja mis valdkonnad vajavad veel täiustamist: meie töötajad kogu maailmas on õnnelikud, et saavad töötada Kärcheris, ja samastuvad väga tugevalt ettevõttega. Näiteks soovime täiustada erinevate osakondade ja riikide vahelist koostööd. Rakendatud meetmete hulka kuulub esimene ülemaailmne koosolek, mille korraldasime 2018. aasta alguses ja mis osutus väga edukaks. Sellel koosolekul arendasid osalejad ideid Kärcheri rahvusvahelise koostöö täiustamiseks.

Innovatsioonilabor

Ränioru (Silicon Valley) lähenemisviis: innovatsioonilabor

Innovatsioonilabor Kärcheri objektil Winnendenis ja mitmete valdkondade töötajad teevad koostööd erinevate uuenduste osas. Meeskonnad ei arenda üksnes uusi tooteid ja teenuseid, vaid töötavad samaaegselt terve ärimudeli kallal. Sihiks on luua edukas idufirma, mille eesmärk ei ole lihtsalt juurdepääsu saamine edukatele uutele ärivaldkondadele, vaid ka ettevõtliku meelelaadi edendamine Kärcheri kultuuris. Innovatsioonialastel väljakutsete lahendamisele saavad taotleda töötajad kõigist osakondadest.

 

Täielik tervishoid

Täielik tervishoid

Meie 2020. aasta jätkusuutlikkuse strateegia määratleb meie töötajate tervise kui väärtuse, mis tuleb püsivalt ettevõtte kultuuri integreerida. Töötajate hea tervise tagamiseks oleme loonud mitmeid meetmeid, mis võetakse järk-järgult kasutusele ja mida hinnatakse regulaarselt. Näiteks laseme tööjaamu pidevalt kontrollida ja optimeerida, et tagada nende maksimaalne ergonoomilisus. Lisaks korraldame kõigil Kärcheri objektidel tervisekampaaniaid alates aktiivsetest lõunapausidest kuni gripivaktsiinideni, mis on kohandatud spetsiaalselt sealsetele töötajatele.

Programm edu saavutamiseks

Programm edu saavutamiseks

Töötajad 60 riigis ja 100 ettevõttes – kõigil peaks olema samad võimalused arenguks vastavalt nende rollile, kõiki tuleks hinnata sama süsteemi põhjal ning kõigile tuleks pakkuda neile sobivaid täiendavaid väljaõppe võimalusi. Seepärast oleme loonud ülemaailmselt standardiseeritud programmi meie töötajate professionaalseks arendamiseks, mis on seotud rahvusvahelise platvormiga.

Karjääri ja pereelu ühilduvus

Karjääri ja pereelu ühilduvus

2013. aasta detsembris teenisime peresõbraliku ettevõtte sertifikaadi „audit berufundfamilie“ (audit – töö ja perekond). Sertifikaat väljastatakse ettevõtetele, mis on eriti pühendunud peresõbralike meetmete täiendavasse arendamisse töökohas. Lisaks mitmetele võimalustele, nagu osalise tööajaga mudelid ja paindlikud töötunnid, pakume Saksamaal subsideeritud lastehoiuteenust ja organiseerima töötajate lastele puhkuseprogramme.

Karjääri ja õpingute ühendamise võimalus

Karjääri ja õpingute ühendamise võimalus

Töötajad, kes on töö kõrvalt omandamas kõrgharidust, näiteks inseneri või töödejuhataja kutseala või teaduskraadi, saavad taotleda oma bakalaureuse- või magistrikraadi omandamisel Kärcheri stipendiumi. See personali arendajate algatatud võimalus saavutas 2014. aasta personali pädevuse auhindade (Human Resources Excellence Awards) jagamisel teise koha, mida kajastab erialaajakiri Human Resources Manager.