Tiigi puhastamine: Parimad soovitused puhta tiigivee saavutamiseks

Aiatiik on kaunis kujunduselement, kuid seda tuleb kauni ilme säilitamiseks regulaarselt hooldada ja põhjalikult puhastada. Tiik on taimedele ja loomadele tervislikuks elupaigaks vaid siis, kui seda heas korras hoitakse. Järgnevate soovituste abil õnnestub tiigi puhastamine teil alati.

Kärcheri soovitused tiigi puhastamiseks

Tiigi puhastamine: millal ja kuidas?

Aiatiiki tuleks puhastada vähemalt kaks korda aastas – üks kord kevadel ja seejärel teine kord sügise lõpus.

Sügisel tuleks tiik ka talveks ette valmistada. Langenud lehed, kuivanud taimejäägid ja surnud putukad moodustavad tiigi põhja orgaanilise massi, mille lagundamine nõuab palju hapnikku. Jääkaane all ja väikese veeringluse korral tekib tiigi suurematel elanikel, näiteks kaladel ja konnadel hapnikupuudus. Seetõttu on oluline aiatiik enne talve tulekut korralikult puhastada, et eemaldada kõik muda ja tagada tervislik ökosüsteem.

Kevade saabudes on tiiki jälle kogunenud lehti ja taimejääke, mis on moodustanud tiigi põhja paksu mudakihi. Seepärast tuleks tiik kevadel veel kord puhastada, tiigivesi tiigist välja lasta, tiigi põhi puhastada ja uus vesi sisse lasta. Nii on teie aiatiik suvekuudeks ideaalselt ette valmistatud.


Aiatiigi tühjaks laskmine ja taimede ümbertõstmine

Enne puhastamise algust tuleb taimed ja loomad, näiteks kalad, konnad ja vesilikud ajutiselt teise kohta tõsta – nii saab tiigi veest tühjaks lasta. Seda saab kõige kiiremini teha musta vee sukelpumba abil. Pump paigutatakse aiatiigi kõige sügavamasse kohta, kuhu koguneb kõige rohkem mustust. Kui tiik on tühi, saab esmalt eemaldada lahtise muda. Vooderduse, kruusa ja suuremad kivid saab seejärel puhastada kõrgsurvepesuriga, mis vabastab pindadele paakunud mustuse. Selle puhastustöö tegemiseks tuleks kasutada lapikut veejuga, et tiigi vooderdust mitte kahjustada. Eriti hoolikas tuleks olla tiigi servade puhastamisega, kuna sinna koguneb palju mustust. Sukelpumba abil saab survepesuriga puhastamise tagajärjel tekkinud musta vee tiigist taas välja pumbata.

Seejärel tuleb puhastatud vooderdus üle vaadata, et selles ei oleks pragusid, ja vajadusel parandada näiteks vooderdusmaterjali jääkide ja veekindla PVA-liimiga. Kui kõik on tehtud ja tiik on korras, saab taimed tiiki tagasi tuua ja tiigi puhta veega uuesti täita.

Eriti hoolikas tuleks tiigi puhastamisega olla siis, kui selles elavad kalad. Enne puhastamist tuleb kalad ettevaatlikult mujale paigutada. Selleks sobib näiteks veepaak. Selleks, et tagada kaladele tiigiga sarnased elutingimused, tuleks paagid täita nii, et umbes ühe kolmandiku neis olevast veest moodustab tiigivesi. See aitab vältida tiigitaimede hukkumist. Täiendava kaitse tagamiseks ärge valage pärast tiigi puhastamist sellesse puhast vett liiga kiiresti. Aeglasel valamisel on tagatud ühtlane veetemperatuur ning tahked osakesed settivad tiigi põhja hõlpsamalt.

Kärcheri soovitused  aiatiigi tühjaks lakmiseks

Soovitus! Muda kasutamine väetisena

Pärast puhastamist tiiki jäänud vesi ja bioloogilised jäätmed, näiteks lehed ja õietolmu, saab tiigipõhjast eemaldada spetsiaalsete mudaimurite või vee- ja tolmuimejate abil. Osa jääkidest jäetakse pärast puhastamist siiski tiigipõhja, et soodustada sarnase bioloogilise keskkonna taasteket. Tiigipõhjast imetud muda kasutamiseks on olemas hea lahendus – kuivanud muda on hea väetis aias olevatele lillepeenardele.

Külmaõrnade taimede ja kalade eemaldamine tiigist talveks

Külmaõrnasid taimi, näiteks vesihüatsinte ja lootoseid ei tohiks pärast sügisest tiigipuhastust tiiki tagasi panna, vaid neid tuleks külma eest kaitsta, paigutades need majas või kuuris olevasse veeämbrisse. Need võetakse sealt välja alles kevadel.

Kui aiatiigis elavad kalad, tuleb takistada tiigi läbikülmumist talvel, kuna tiigi põhjas tekkivad fermentatsioonigaasid peavad tiigist välja pääsema. Vastasel juhul saavad kalad mürgistuse – ja augud jääs tagavad ka piisava hapnikukoguse tiigis. Gaaside liikumise jäätunud tiigis aitavad tagada mitmed vahendid – alates sellest, et tiiki võib istutada pika varrega taimi, kuni polüstüreenist jääsulatajateni välja


Kärcheri tehnika ladustamine külmakindlas kohas

Tehnoloogia muutmine talvekindlaks

Veepumbad ei tohiks talveks tiiki jääda, kuna pumba mehhanismid võivad külma tõttu puruneda. Sama kehtib ka kõrgsurvepesurite kohta. Kui kõrgsurvepesurit pärast tiigi puhastamist enam ei vajata, tuleks sellesse jäänud vesi välja kallata. Veevarustuse katkestamiseks eemaldatakse ka veevoolik. Seejärel hoitakse pesupüstoli päästikut natuke aega all (umbes pool minutit) – nii väljub süsteemist surve ja ka jääkvesi. Selliselt ettevalmistatud kõrgsurvepesur paigutatakse külmakindlasse ruumi kuni kevadeni. Kõrgsurvepesurit tuleks alati hoiustada külmumise eest kaitstud ruumis, kuna see aitab vältida pumba mehhanismi võimalikke kahjustusi.

Tiigi hooldus: lehtede regulaarne koristamine

Selleks, et tagada aiatiigi kaunis välimus aastaringselt, tuleks alati tagada, et tiik ka kogu aasta vältel puhas on. Tiiki langenud lehed, nähtavad rohevetikad veepinnal ja surnud taimejäägid saab veest võrgu abil ilma suurema pingutuseta eemaldada. Üle tiigi tõmmatud võrk takistab läheduses asuvate puude lehtedel sügiseti tiiki langemast.

Lehed

Vetikate eemaldamine tiigist

Vetikate tekkimist tasub juba eos ennetada, nii ei pea neid tiigist ka eemaldama. Vetikate tekke peamiseks teguriks on tiigis olevate toitainete kogus. Selle saab kindlaks teha lihtsa pH-testiga. Ideaalne pH-väärtus on 6,8 ja 8,2 vahel, st neutraalne. Kui see on kõrgem (aluseline), siis on toitainete kogus liiga suur ja tiigis hakkavad vohama vetikad.

Seetõttu tuleks tagada, et tiigile ei paistaks liialt palju otsest päikesevalgust, kuna soojus soodustab vetikate teket. Lisaks tuleks tiigis kasutada mulda, mille toitainete sisaldus on võimalikult väike, ja tasakaalu saavutamiseks tuleks tiigis kasvatada mitmeid eri taimi. Kui tiigitaimi regulaarselt tagasi lõigata, ei jäta need ka vetikatele kasvuks piisavalt toitaineid, vaid kasutavad ise enamiku ära.

Üldiselt kehtib järgmine reegel: väike tiik vajab rohkem hooldust kui suur. Kitsastes oludes tekib väikese veesügavuse ja vähese veekoguse tõttu rohkem biomassi. Madalad veekogud soojenevad suviti ka kiiremini üles. Kõrge veetemperatuur suurendab toitainete kogust vees, vee kvaliteedinäitajad muutuvad kehvemaks ja vetikad vohavad kiiremini. Nii tähendab suurem tiik tavaliselt ka väiksemat hooldusvajadust.

Tiigi puhastamine Kärcheri sukelpumba abil

Tiigi puhastamiseks sobivad tooted

Teile võib huvi pakkuda ka: