Colossi of Memnon - Thebes West, Egiptus

Memnonkolosse

Kahjustavad mustusejäägid eemaldatud

Thebes Westi Colossi of Memnon, Kuningate oru lähedal, on muistse Egiptuse suurim ja tähendusrikkaim kuju. Kaks 3300 aastat vana ja rohkem kui 800 tonni kaaluvat kivikuju kaitsesid kord Amenhotep III memoriaaltempli, millest väga vähe järgi on jäänud, sissepääsu. Mitmesuguste erinevate konserveerimisuuringute ja -meetmete osana, eemaldati monoliitidelt, mis on istuvad kujud, kivi pinda ründavad mustuse jäägid. Seda tööd sooritasid puhastusmasinate tootja Kärcheri eksperdid, Egiptuse muinasesemete ametkonna juhataja prof. Stadelmanni, endine Saksamaa Arheoloogia Instituudi juhataja, Kairos, volitusel.

Mõlemad, rohkem kui 14 meetrit kõrged, monumendid on valmistatud kvartsiidist, kujutavad vaarao Amenhotep III ning seisid kord esimese ja võib olla kõige suurema Egiptuse templi väravatorni ees. Tahked mustuse koorikud, mis olid moodustunud sajandite jooksul, tekitasid kivile soolakristallide tõttu pragunemisohtu.

Kivi kahjustanud mustusekihi eemaldamine ja seeläbi monumentide edasise lagunemise ära hoidmine oli puhastustööde peamine eesmärk, mida tehnilisest vaatevinklist juhatas väljaõppinud restauraator Jens Linke, Mellingenist. Puhastamiseks valiti pritspuhastamismeetod ja pritsmaterjaliks kaltsiumkarbonaat (tera suurus 0.04 - 0.14 mm, Mohs kõvadus 2.5) . Koorikuks muutunud mustus eemaldati kiht kihi haaval Kärcheri pihustuspüstoliga, mille õhu survet ja pritsmaterjali kogust on võimalik ettevaatlikult käepidemega kontrollida. See pakkus meeskonnale hiiglaste puhastamisel vajalikku paindlikkust, kuna kivi pinna erinevate osade elastsuses esines tohutuid erinevusi. Üllatuslikult avastati algse värvikihi jääke, mis neid kahjustamata ettevaatlikult paljastati.