Pilootskeem UNESCO Saksamaa komisjoniga

Sügis 2013: UNESCO Saksamaa komisjon ja Kärcheri puhastusspetsialistid alustasid koostööd üleriigilise näidisprojektiga, et aidata säilitada Saksamaa kultuurimälestisi. See tähendab, et UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvad Saksamaa mälestusmärgid puhastatakse tasuta ning kooskõlas mälestiste säilitamise suunistega. Kärcheriga koostöö on UNESCO Saksamaa komisjoni avaliku ja erasektori partnerlusprogrammi osa. Kaheks aastaks ühendavad partnerid oma kogemused kultuurimälestiste säilitamiseks.

Sponsorlus Aachen

Üleriigiline konkurss

Kevad 2014: kuni veebruarini saavad Saksamaa maailmapärandi nimistus olevad 38 mälestist taotleda kaasamist katseprojekti, mis keskendub jätkusuutlikkusele. Žürii, kuhu kuuluvad lisaks UNESCO Saksamaa komisjoni ja Kärcheri esindajatele ka mälestusmärkide säilitamise, kultuuri ja teaduse valdkondade spetsialistid, saab üheksalt maailmapärandi nimistusse kantud mälestusmärgilt kokku 14 taotlust. Aprillis valis ekspertžürii välja kolm kultuurimälestist: Püha Charlesi ja Püha Huberti kabel Aacheni katedraalis, Quedlingeni Raekoja ja Würzburgi residentsi Frangimaa purskkaevu.

Sponsorlus Frankoniabrunnen

 Würzburgi residentsi Frangimaa purskkaev

Sponsorlus UNESCO

Püha Charlesi ja Püha Huberti kabel Aacheni katedraalis

Sponsorlus Quedlinburg

Quedlinburgi Raekoda

Kuni suveni uuris Kärcher taotlejate ehitisi, et määrata kindlaks ehitusmaterjalide saastatuse tase ja otsustada sobiv puhastusmeetod. Hilissügisel, konsulteerides kultuurimälestiste eest vastutava ametkonnaga ja tihedas koostöös restauraatoritega, valis ekspertžürii välja taotleja, kelle mälestusmärgi Kärcher 2015. aastal puhastab.

Ekspertžürii

Lisaks ühele Kärcehri esindajale ja ühele UNESCO Saksamaa komisjoni esindajale, koosnes ekspertžürii järgmistest inimestest:

  • Professor Berthold Burkhardt, Saksamaa rahvusvaheliste mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade nõukogu (ICOMOS), maailma kultuuripärandite järelevalverühma juhatuse liige ja pressiesindaja
  • Professor Gabriele Grassegger-Schön, Stuttgardi Rakenduskõrgkooli, ehituskeemialabori juhataja
  • Dr. Birgitta Ringbeck, UNESCO kultuurpärandi komitee Saksamaa liidumaa esindaja, praegune välisministeerium
  • Georg Schmid, Baden-Württembergi liidu restaureerijateühingu pressiesindaja asetäitja
  • Endine osakonnajuhataja, Dr. Werner von Trützchler, Haridus- ja kultuurikomisjoni alalise konverentsi Saksamaa liidumaa kultuurpärandite töörühma ajutine esindaja
  • Professor Gerd Weiß, Liidumaa monumentide kuraatoriteühingu esimees
  • Otto Wölbert, restauraator, Baden-Württembergi ajalooliste mälestiste säilitamise riigikantselei

Testpuhastus

Suvi 2014: Kolmel valitud kultuurimälestisel teostatakse testpuhastus.

Hariduslik projekt

UNESCO Saksamaa komisjon kaasab projekti noorte koolitamise meetmed ja Stuttgarti Rakenduskõrgkool tagab algatusele teadusliku toetuse.


Otsus

Detsember 2014: ekspertžürii valib spetsialistide poolt puhastatavaks mälestusmärgiks Püha Charlesi ja Püha Huberti kabeli Aacheni katedraalis. Saksamaa kultuurimälestiste hulgas tuli võitjas 540-aastane kabel. Kärcher teostab ja kannab taastava puhastamise kulud 2015. aasta kevadel. Ulatuslikud testid näitasid, et kabel on kõige sobivam mälestusmärk Kärcheri spetsialiste poolt puhastamiseks. "Meil on hea meel olla kaasatud sellise kultuurilise ja ajaloolise tähtsündmuse toimumisse," ütleb Hartmut Jenner, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. juhatuse esimees.

Sponsorlus Aachener Dom