Rahulolu garantii

KÄRCHER RAHULOLUGARANTII

Proovi riskivabalt 60 päeva!

Ostes ajavahemikul 10.04.2023-30.06.2023 väljatoodud kampaaniatoote, on sul võimalik seda katsetada 60 päeva- kui toode ei vasta ootustele on see võimalik tagastada ning maksame sulle raha tagasi!*

 

TUTVU KAMPAANIA TINGIMUSTEGA:

Kampaania "Rahulolugarantii! Proovi 60 päeva" tingimused

 

1.      Korraldaja

Kärcher OÜ (edaspidi Kärcher) korraldab ajavahemikul 10.04.2023-30.06.2023 kampaania nimetusega "Rahulolugarantii! Proovi 60 päeva" (edaspidi Kampaania).

Kampaania viiakse läbi Kärcher esinduskaupluses (Kadaka tee 133 Tallinn Harjumaa 12915) ja https://www.kaercher.com/ee/  e-poes

2.      Kampaania eesmärk

Ostjal on võimalus toode 60 päeva jooksul, ostuhetkest tagastada, kui ost on registreeritud ning toode ei vasta ootustele.Toote tagastamine toimub käesolevates eeskirjades sätestatud tingimustel.

3.      Kampaanias osalemine

Kampaanias saab osaleda täisealine füüsiline isik (edaspidi "Osaleja" või "Ostja"). Kampaanias osalemise eelduseks on punktis 4 väljatoodud toote ostmine, kampaanias osalevast müügipunktist. Kampaania ei kehti juriidilistele isikutele.

Kampaanias ei või osaleda Kärcheri töötajad ja omanikud ning Kärcheri edasimüüjad.

Kampaanias osalemiseks, peab olema tasutud 100% toote müügihinnast. Isikud, kes soetavad toote järelmaksusuga ei saa antud Kampaanias osaleda.

Kampaanias osalemiseks, peab Ostja toote registreerima kasutades veebilehel olevat registreerimisvormi. Registreerimisega kinnitab Ostja, et on lugenud ning nõustub kampaaniatingimustega.

4.      Kampaanias osalevad tooted

Kampaania "Rahulolugarantii! Proovi 60 päeva" kehtib ainult järgmistele Kärcheri toodetele:

1.516-300.0            SC 1

1.516-360.0            SC 1 Premium

1.516-330.0            SC 1 EasyFix

1.516-375.0            SC 1 EasyFix Premium

1.512-050.0            SC 2 EasyFix

1.512-063.0            SC 2 EasyFix

1.513-345.0            SC 2 Upright EasyFix

1.513-243.0            SC 2 Deluxe EasyFix

1.512-090.0            SC 2 EasyFix Premium

1.513-253.0            SC 2 Deluxe EasyFix Premium

1.513-124.0            SC 3 EasyFix

1.513-300.0            SC 3 Upright EasyFix

1.513-320.0            SC 3 Upright EasyFix Premium

1.513-160.0            SC 3 EasyFix Premium

1.513-200.0            SC 3 Deluxe EasyFix

1.513-221.0            SC 3 Deluxe EasyFix Premium

1.512-450.0            SC 4 EasyFix

1.512-480.0            SC 4 EasyFix Premium

1.512-461.0            SC 4 EasyFix Iron

1.512-489.0            SC 4 EasyFix Premium Iron

1.513-260.0            SC 4 Deluxe EasyFix

1.513-280.0            SC 4 Deluxe EasyFix Premium

1.513-261.0            SC 4 Deluxe Iron EasyFix

1.513-281.0            SC 4 Deluxe Iron EasyFix Premium

1.512-530.0            SC 5 EasyFix Iron Plug

1.512-536.0            SC 5 EasyFix Iron

1.512-550.0            SC 5 EasyFix Premium Iron Plug

1.512-557.0            SC 5 EasyFix Premium Iron

1.512-462.0            SI 4 EasyFix Iron

1.512-490.0            SI 4 EasyFix Premium Iron

1.198-620.0            VC 4 Cordless myHome

1.198-640.0            VC 4 Cordless Premium myHome

1.198-660.0            VC 6 Cordless ourFamily

1.198-662.0            VC 6 Cordless our Family Limited Edition

1.198-680.0            VC 6 Cordless Premium ourFamily

1.198-700.0            VC 7 Cordless your Max

1.056-200.0            FC 2-4 Battery Set

1.056-206.0            FC 2-4 Battery Set 2B Duo

1.055-400.0            FC 5

1.055-460.0            FC 5 Premium

1.055-601.0            FC 5 Cordless

1.055-660.0            FC 5 Cordless Premium

1.055-730.0            FC 7 Cordless

1.055-760.0            FC 7 Cordless Premium

Kärcher jätab endale õiguse teha Kampaaniasse kuuluvate toodetega muid seotud reklaamtegevusi.

Kampaaniasse ei kuulu Kärcheri demotooteid.

Kampaania kehtib registreeritud toodetele, mis on ostetud ajavahemikul 10.04.2023-30.06.2023 ja on soetatud Kärcher OÜ esinduskauplusest (Kadaka tee 133 Tallinn Harjumaa 12915) või Kärcher e-poest: https://www.kaercher.com/ee/.

 

5.      Kampaaniatoote tagastamine

Kampaania tingimustest lähtuvalt: Kui Ostja on registreerinud toote 7 kalendripäeva jooksul, pärast toote kättesaamist on võimalik tootega rahulolematuse korral  toode tagastada, saates või tuues see: Kärcher OÜ esinduskauplus, Kadaka tee 133 Tallinn Harjumaa 12915, märkega "Rahulolugarantii! Proovi 60 päeva".

Kampaania perioodil ostetud toote tagastamine on võimalik 60 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamise kuupäevast, juhul kui toode on Ostja poolt registreeritud kodulehel väljatoodud vormi kaudu 7 päeva jooksul, peale toote kättesaamist.

Tagastamise tähtaeg kinnitatakse toote postitamise korral e-mailitsi, kui toode on jõudnud Kärcher OÜ esinduskauplusesse või Kärcher esinduskauplusesse toomise korral, Kärcher töötaja allkirjastatud tagastusvormiga.

Kärcher ei vastuta kaotuste, hilinemiste ega mistahes takistuste eest, mis tulenevad temast mitteolenevatest põhjustest, sealhulgas postiteenuse või kullerfirmade tegevusest. Kärcher ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Ostja  poolt saatmise käigus või kui toode on kaotsi läinud või kahjustatud (nt kaotsiminek vedaja poolt).

Kärcher ei vastuta kahjude eest juhul, kui tagasimakse on teostatud eksitava info alusel- Ostja poolt valesti edastatud informatsiooni tulemusel  või mitteloetavale pangakonto numbrile

Kampaania perioodil on Ostjal õigus ühe registreeritud toote tagastusele- Sobilike toodete ning edaspidi, kampaania jooksul  soetatud toodete tagastamine ei ole lubatud.

Kauba tagastamise kulud peab katma täielikult Ostja.

Tagastatav toode peab olema puhas, kahjustamata, saadetud originaalpakendis koos kõigi kauba komplekti kuuluvate lisatarvikutega. Enne tagastamist peaks ostja tegema kõik vajalikud meetmed seadme puhastamiseks ja need sõltuvalt ostetud seadme tüübist:

·        Kuivfiltrilt mustuse eemaldamine kerge raputamise teel, et mitte kahjustada selle struktuuri (sisselaskeava, tsüklon, HEPA filter); puhastamine ja kuivatamine: tolmumahuti; multifunktsionaalne otsik; tolmukoti tühjendamine ja eemaldamine.

·        Aurukatla loputamine, komplektis kuuluvate lappide pesemine pesumasinas max. 60°C ilma pesupehmendajata (et mitte kahjustada pesumasina trumlit, soovitame komplektis olevate elemente pesta pesu kottides), kuivatada kõik seadme osad.

·        Musta vee mahuti puhastamine ja imipea loputamine, rullikute pesemine pesumasinas temperatuuril kuni 60°C ilma pehmendajat kasutamata; seadme kõigi osade kuivatamine.

·        Täpsemat juhise seadme puhastamise ja hoolduse kohta leiate kasutusjuhendist.

Tagastamise tingimuseks on, et toodet kasutati Ostja poolt vastavalt selle sihtotstarbele ja kasutusjuhendile, sealhulgas antud tootele tüüpilistes kasutustingimustes. Olukordades, kus nõuetekohaseks kasutamiseks on vajalik kemikaalide kasutamine, tuleb kasutada ainult Kärcheri puhastuaineid.

Tagastatav tootega tuleb esitada:

·        Täidetud tagastusvorm, mis on saadaval veebilehel https://www.kaercher.com/ee/ või täita see Kärcheri esinduskaupluses.

·        Toote originaalne ostuarve.

 

Kui Kärcher leiab, et tagastatav toode ei vasta punktis 5 loetletud tingimustele, võtab Kärcheri esindaja osalejaga ühendust tagastusvormis olevate andmete kaudu ja informeerib, et tagastamise tingimused ei ole täidetud ning teavitab Osalejat seadme puhastamise ja/või parandamise vajadusest. Tagastatava toote puhastamise kulu Kärcheri poolt on 20% seadme kogumaksumusest. Seadme remondi maksumus määratakse individuaalselt vastavalt Kärcheri hinnakirjale. Osaleja peab teavitama 14 päeva jooksul oma otsusest kas:

a)     nõustub kandma seadme puhastamise kulud, vähendades Osalejale tagastatava toote hinna tagasimakse summat seadme puhastamise kulude võrra;

b)     nõustub kandma seadme remondikulud, vähendades Osalejale tagastatava toote hinna tagasimakse summat seadme remondikulude võrra;

c)      ei nõustu seadme puhastamise ja/või parandamise kulude kompenseerimisega ning nõuab seetõttu toote tagastamist. Kärcherit teavitamata jätmisel 14 päeva jooksul alates teate saamisest, eeldatakse, et Osalejal ei nõustunud seadme remondi ja/või puhastamise kulusid kompenseerima ning sellega väljandas soovi tagastada talle masin. Tagastava kauba kulud kannab Kärcher. Seadme tagastamise korral  punktis 5 märgitud põhjustel loetakse lepingust taganemise avaldus tühiseks ja seega ei ole Osalejal õigust nõuda ostuhinna hüvitamist.

Kärcher tagastab Ostjale ostuarvel väljatoodud toote ostusumma 28 päeva jooksul alates Kampaania osalejalt komplektse saadetise (sisaldab tagastatud toodet ja kõiki lisatarvikuid, ostuarvet ja tagastusvormi) pangaülekandena Ostja poolt määratud pangakontole. Toote ostuhinna tagastamine ei sisalda toote ostmisega kaasnevaid kulusid (nt. saatekulu, sõidukulu kauplusesse, avalduse saatmise kulu jms).

Tagastamise õigus "Rahulolugarantii! Proovi 60 päeva" kampaania raames ei kehti kaupadele, millele esitletud kaebused on tingitud mehaaniliste vigastuste või ka puuduste/ kahjustuste tõttu, tulenevalt eelkõige järgmistest põhjustest:

a)     kasutusjuhendis olevate nõuete eiramise või mitte tutvumise korral;

b)     toote ebaõigest kasutamisest;

c)      volitamata teenindussekkumine, parandused ja modifikatsioonid;

d)     valede kulumaterjalide kasutamine ja puhastamine ainetega, mida seadme kasutusjuhendis ei soovitata koos seadmega kasutada.

Kui tagastatud toode ei vasta käesoleva kampaania tingimustes sätestatud nõuetele, siis on Kärcheril õigus keelduda raha tagastamisest Ostjale ning Ostja on kohustatud tootele 14 päeva jooksul järgi tulema või organiseerima tootele transpordi tagastuseks.

 

7.  Muud tingimused

Kärcheril on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Kampaania tingimustes, paigutades sellekohase teate oma kodulehele.

Seda Kampaaniat ei saa ühildada teiste Kärcher OÜ esinduskaupluses ja kodulehel olevate kampaaniatega.

Kampaania kohta tekkivate küsimuste korral tuleb pöörduda Kärcher esinduskaplusesse (Kadaka tee 133 Tallinn Harjumaa 12915) või kirjutada e-posti aadressile pood.ee@karcher.com.

Kärcher ei levita kampaania käigus saadud andmeid kolmandatele osapooltele.

Kõigis küsimustes, mida käesolevas eeskirjas ei reguleerita, kohaldatakse Eesti seaduste sätteid.

 

Tingimusi uuendatud: 17.04.2023


TAGASTUSÕIGUSE SAAMISEKS TÄIDA REGISTREERIMISVORM:

TEIE ANDMED

OSTUANDMED

Väli on kohustuslik

Ei jäänud tootega rahule?

 

Täida tagastusvorm