PUHTAD FARMID. HÄSTIHOITUD MASINAD. TERVED KARILOOMAD

Kärcheri täielike ja tõhusate puhastuslahendustega põllumajandusettevõtetele.

Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Puhastuslahendused kõikidesse erialavaldkondadesse

Võimalikul kõrgel tasemel puhtuse ja hügieeni hoidmine tagab kõrgemad toodangunäitajad. Näiteks parandab tallides kõrge hügieenitaseme hoidmine loomade jõudlust ja vähendab samaaegselt nende haigestumise riske ja hoiab ravimiskulud madalal. Hoonete ja masinate suurem puhtus takistab nakkushaiguste levikut, suurendab tööks valmisoleku taset, hoiab hoolduskulud madalal ja aitab suurendada ettevõtte väärtust. Ja farmides töötavad inimesed saavad kasu optimaalsetest ja tervislikest töötingimustest.

Põllumajanduse valdkonnad

Muud põllumajandusvaldkonnad

Fischzucht

Kalakasvatus

Kalu ei saa kasvatada ilma kõrge bio-ohutuse tasemeta. Sõltumata sellest, kas noorkalu kasvatakse või transporditakse – või täiskasvanud kalade töötlemisel – on jätkusuutliku saagikuse ja majandusliku edu saavutamiseks oluline hoida kalakasvatuses ja vesiviljeluses madala mikroobisisaldusega keskkonda.     

Forstwirtschaft

Metsandus

Metsanduses kasutatavad masinad ja seadmed on igapäevaselt suure koormuse all. Meie tootevalik keskendub põhjalikule puhastusele ja hooldusele, mida sellistel seadmetel on vaja, et olla töökorras ja säilitada oma väärtus, ning puutüvede õrnale koorimisele, et saavutada siledad pinnad, millele aitab kaasa ka puidu kuivamine.