Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l 62954470 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/geel-fassaadide-puhastamiseks-rm-43-20-l-62954470.html Tugevatoimeline geel fassaadide puhastamiseks. Eemaldab tahma, õli, rasva ja loodusliku mustuse. Sobib kivi, telliskivi, jämedakoelise kipskrohvi, plasti, puidu ja klaasi puhastamiseks.

Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l

Tugevatoimeline geel fassaadide puhastamiseks. Eemaldab tahma, õli, rasva ja loodusliku mustuse. Sobib kivi, telliskivi, jämedakoelise kipskrohvi, plasti, puidu ja klaasi puhastamiseks.

Tellimuse number: 6.295-447.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 24
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 230 / 420
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Ideaalne kivi-, telliskivi-, krohv-, plastmass-, puit- ja klaasfassaadide puhastamiseks.
 • Tänu geeljale koostisele on puhastusvahend väga heade nakkeomadustega isegi vertikaalsetel pindadel
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Geel fassaadide puhastamiseks RM 43, 20 l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Fassaadide puhastamine