Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba 62955400 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/intensiivne-suegavpuhastusvahend-rm-750-asf-nta-vaba-62955400.html Tõhus sügavpuhastusvahend eemaldab efektiivselt ka kõige tõrksamad plekid, näiteks õli, rasva, tahma, vere ja valgud. Vähevahutav. Sobib eriti põrandate masinpuhastuseks ja kasutamiseks koos kõvade põrandapindade puhastamiseks mõeldud masinatega. NTA-vaba.

Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba

Tõhus sügavpuhastusvahend eemaldab efektiivselt ka kõige tõrksamad plekid, näiteks õli, rasva, tahma, vere ja valgud. Vähevahutav. Sobib eriti põrandate masinpuhastuseks ja kasutamiseks koos kõvade põrandapindade puhastamiseks mõeldud masinatega. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-540.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Kaal koos pakendiga (kg) 228
Toode
 • Intensiivne üldpuhastusvahend, mis sobib kasutamiseks kõrgsurvepesurites ja põrandapesumasinates.
 • Tugevalt määrdunud tööstuslike põrandakatete põhjalikuks puhastamiseks.
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Toimib kiirelt
 • Vähese vahutavusega
 • Eriti tõhus
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba
 Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba
 Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba
 Intensiivne sügavpuhastusvahend RM 750 ASF, NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Transport ja transpordiseadmed
 • Autode/mootorite pesu
 • Masinaosade puhastamine
 • Põrandapuhastus
 • Pindade rasvaärastus