Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Katlakivieemaldi RM 101 ASF 62953980 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/katlakivieemaldi-rm-101-asf-62953980.html Soolhappe baasil puhastusaine katlakivi kiireks eemaldamiseks. Eemaldab kiiresti ka kõige tõrksamad katlakivi- ja pesuainejäägid ning pakub kauakestvat kaitset korrosiooni vastu. Sobib eriti kõrgsurvepesurite küttekehade puhastamiseks.
Kärcher 61.9

Katlakivieemaldi RM 101 ASF

Soolhappe baasil puhastusaine katlakivi kiireks eemaldamiseks. Eemaldab kiiresti ka kõige tõrksamad katlakivi- ja pesuainejäägid ning pakub kauakestvat kaitset korrosiooni vastu. Sobib eriti kõrgsurvepesurite küttekehade puhastamiseks.

Tellimuse number: 6.295-398.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Kaal koos pakendiga (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 190 / 140 / 250
Toode
 • Hooldustoode katlakivi eemaldamiseks kütteelementidelt
 • Eemaldab efektiivselt tõrksa katlakivi
 • Toimib kiirelt
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Katlakivieemaldi RM 101 ASF
 Katlakivieemaldi RM 101 ASF
 Katlakivieemaldi RM 101 ASF
 Katlakivieemaldi RM 101 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Transport ja transpordiseadmed
 • Autode/mootorite pesu
 • Rasvaärastus ja fosfaatimine
 • Pindade rasvaärastus
 • Masinate hooldus, katlakivieemaldus kuuma vee süsteemidest