Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kuumvaha RM 41 62951540 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/kuumvaha-rm-41-62951540.html Säilitab ja hooldab värvikihti, kuna sisaldab suures koguses looduslikku karnaubavaha. Jätab kõrgläikega lõpptulemuse.

Kuumvaha RM 41

Säilitab ja hooldab värvikihti, kuna sisaldab suures koguses looduslikku karnaubavaha. Jätab kõrgläikega lõpptulemuse.

Tellimuse number: 6.295-154.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 21,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 237 / 430
Toode
 • Pikaajaline kaitsekiht
 • Sisaldab looduslikku karnaubavaha
 • Jätab kõrgläikega viimistluse
 • Usaldusväärne ja kauakestev kaitse ilmastiku- ja keskkonnamõjude eest
 • Kuni 12-kuuline kaitse
 • Võib kasutada vee mistahes kareduse korral
 • Aitab vältida mustuse kogunemist
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Kuumvaha RM 41
 Kuumvaha RM 41
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Transport ja transpordiseadmed
 • Auto säilitamine
 • Masinate ja seadmete säilitamine