Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31 ASF, kontsentraat 62950690 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/oli-ja-rasvaeemaldi-extra-rm-31-asf-kontsentraat-62950690.html Kõrgsurvepesurites kasutatav äärmiselt kontsentreeritud põhipuhastusaine. Eemaldab kõikidel temperatuuridel efektiivselt tõrksa mustuse, näiteks õli, rasva, tahma ja suitsujäägid. NTA-vaba.

Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31 ASF, kontsentraat

Kõrgsurvepesurites kasutatav äärmiselt kontsentreeritud põhipuhastusaine. Eemaldab kõikidel temperatuuridel efektiivselt tõrksa mustuse, näiteks õli, rasva, tahma ja suitsujäägid. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-069.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 24,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 237 / 430
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
 • Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Fosfaadivaba
 • Silikoonivaba
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31 ASF, kontsentraat
 Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31 ASF, kontsentraat
 Õli- ja rasvaeemaldi EXTRA RM 31 ASF, kontsentraat
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Transport ja transpordiseadmed
 • Tallide puhastamine
 • Vaatide puhastamine
 • Autode/mootorite pesu
 • Masinaosade puhastamine
 • Pindade rasvaärastus
 • Toiduaineid vedavad paakautod