Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Põllumajanduslik puhastusvahend pindadele, happeline RM 93 62956580 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/pollumajanduslik-puhastusvahend-pindadele-happeline-rm-93-62956580.html Happeline puhastusvahend lüpsi- ja piimatöötlemisruumide ning tallide puhastamiseks. Eemaldab ka kõige tõrksamad mustusejäägid nagu katlakivi, mineraalid ja rooste. Korrosiooniinhibiitorid ei riku statsionaarseid seadmeid.

Põllumajanduslik puhastusvahend pindadele, happeline RM 93

Happeline puhastusvahend lüpsi- ja piimatöötlemisruumide ning tallide puhastamiseks. Eemaldab ka kõige tõrksamad mustusejäägid nagu katlakivi, mineraalid ja rooste. Korrosiooniinhibiitorid ei riku statsionaarseid seadmeid.

Tellimuse number: 6.295-658.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 11,4
Toode
 • Eemaldab ka kõige tõrksamad kaltsiumi-, rooste-, anorgaaniliste ainete ja piimajäägid.
 • 100% biolagunev
 • Sobib hästi erinevatele materjalidele: ei kahjusta terast, plastmassi, roostevaba terast ega plaaditud pindu.
 • Ei kahjusta äravoolusüsteeme ega biogaasi tootvaid taimi.
 Põllumajanduslik puhastusvahend pindadele, happeline RM 93
 Põllumajanduslik puhastusvahend pindadele, happeline RM 93
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Talliseadmed, meiereid, piimatöötlusruumid