Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Rasva- ja valgueemaldi RM 731 62954020 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/rasva-ja-valgueemaldi-rm-731-62954020.html Eemaldab põrandatelt, tööpindadelt, masinatelt jms ka kõige tõrksama rasva, valgud, õli ja tahma (sobib eriti toidutööstusesse). Lihtne kasutada, õrnatoimeline puhastus. Peseb puhtaks, ei jäta jääke.

Rasva- ja valgueemaldi RM 731

Eemaldab põrandatelt, tööpindadelt, masinatelt jms ka kõige tõrksama rasva, valgud, õli ja tahma (sobib eriti toidutööstusesse). Lihtne kasutada, õrnatoimeline puhastus. Peseb puhtaks, ei jäta jääke.

Tellimuse number: 6.295-402.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 5
Kaal koos pakendiga (kg) 5,6
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Sobib roostevabast terasest ja keraamiliste pindade puhastamiseks
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Pärast loputamist ei jäta jääke
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Rasva- ja valgueemaldi RM 731
 Rasva- ja valgueemaldi RM 731
 Rasva- ja valgueemaldi RM 731
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Meiereid
 • Pindade puhastamine