Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Suitsuvaigu eemaldi RM 33 ASF 62955600 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/suitsuvaigu-eemaldi-rm-33-asf-62955600.html Väga tõhus vedel põhipuhastusaine selliste tõrksate plekkide nagu õli, rasva, tõrva, tahma, vaiguse tahma ja kõrbenud suhkruglasuuri eemaldamiseks. NTA-vaba.

Suitsuvaigu eemaldi RM 33 ASF

Väga tõhus vedel põhipuhastusaine selliste tõrksate plekkide nagu õli, rasva, tõrva, tahma, vaiguse tahma ja kõrbenud suhkruglasuuri eemaldamiseks. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-560.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 26,6
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav tõhus puhastusvahend
 • Eemaldab tõhusalt õli-, rasva-, tõrva-, tahma- ja suitsujäägid
 • Sobib eriti hästi tavapäraste toiduplekkide eemaldamiseks: vaik, suhkruglasuur, rasvaplekid jne.
 • Toimib kiirelt
 • Sobib roostevabast terasest ja keraamiliste pindade puhastamiseks
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 • Fosfaadivaba
 Suitsuvaigu eemaldi RM 33 ASF
 Suitsuvaigu eemaldi RM 33 ASF
 Suitsuvaigu eemaldi RM 33 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Videos
Kasutusvaldkonnad
 • Suitsusüsteemid, grillid
 • Suured köögid