Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Vahaeemaldi RM 36 62951490 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/vahaeemaldi-rm-36-62951490.html Vahaeemaldusvahend; eemaldab õrnalt kaitsva vahakihi ja rasvajäägid värvitud pindadelt. Ideaalne kõrgsurvepesurites kasutamiseks.

Vahaeemaldi RM 36

Vahaeemaldusvahend; eemaldab õrnalt kaitsva vahakihi ja rasvajäägid värvitud pindadelt. Ideaalne kõrgsurvepesurites kasutamiseks.

Tellimuse number: 6.295-149.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Kaal koos pakendiga (kg) 178
Toode
 • Tõhus vahaeemaldusvahend
 • Lahustab pinnalt kaitsva vahakihi
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Ei sisalda halogeenitud süsivesinikke
 • NTA-vaba
 Vahaeemaldi RM 36
 Vahaeemaldi RM 36
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
 • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P273 Vältida sattumist keskkonda.
 • P301 ALLANEELAMISE KORRAL:
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
 • EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Kasutusvaldkonnad
 • Vaha eemaldamiseks autolt
 • Masinaosade puhastamine
 • Pindade rasvaärastus
 • Autode/mootorite pesu